Sympozjum o dynamice polskiego rynku w Senacie RF [fr]

23 marca 2018 roku 150 uczestników reprezentujących 70 firm wzięło udział w sympozjum zorganizowanym w siedzibie francuskiego Senatu przez agencję Business France we współpracy z polską sekcją francuskich Radców Handlu Zagranicznego.

Przemówienie inauguracyjne Ambasadora Francji w Polsce (po francusku)

Przybyłego do Paryża Ministra Inwestycji i Rozwoju RP Jerzego Kwiecińskiego przywitali: senator Jean–Yves Leconte, ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy oraz dyrektor generalny Business France Christophe Lecourtier.

JPEG - 45.6 kb
Od lewej: Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju RP, Jean-Yves leconte, wiceprzewodniczący parlamentarnej grupy przyjaźni Francja-Polska i Tomasz Młynarski, Ambasador RP we Francji.

Pan Jerzy Kwieciński omówił kontekst ekonomiczny w Polsce i przedstawił flagowe projekty planu Premiera Morawieckiego.

JPEG - 49.1 kb
Przemówienie Ministra Jerzego Kwiecińskiego ©Ambasada RP w Paryżu.

Kilku szefów francuskich firm w Polsce podzieliło się swym doświadczeniem z działalności w Polsce. Zaplanowane panele tematyczne (poświęcone takim zagadnieniom, jak: ramy prawne dla fuzji i nabywania udziałów w spółkach, inwestowanie, specyfika polskiego konsumenta, finansowanie działalności) pozwoliły francuskim firmom zapoznać się z możliwościami, jakie stwarza polski rynek. Wystąpienia te cieszyły się wielkim uznaniem uczestników.

Podczas koktajlu na zasadzie networkingu oraz przy okazji spotkań indywidualnych zaproszone firmy mogły odbyć bezpośrednie rozmowy z licznymi Radcami Handlu Zagranicznego i obecnymi przedstawicielami partnerów tego sympozjum (Crédit Agricole, Mazars, Cabinet Robert et BPI).

opublikowano 26/07/2018

Haut de page