Studia i Kariera z Francją [fr]

Ambasada Francji w Polsce pragnąc promować francuskie studia wyższe w Polsce rozwija liczne programy współpracy uniwersyteckiej i naukowej oraz wspiera szeroki program stypendiów umożliwiający młodym Polakom studiowanie we Francji na najlepszych uniwersytetach.

Wspólnym celem Francji i Polski jest budowanie europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego i badań naukowych, zachęcając uczelnie do bliższej współpracy z przedsiębiorstwami.

Dlatego właśnie Ambasada Francji w Polsce zorganizowała wspólnie z agencją Campus France i Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP), w dniach 18 i 19 lutego w Warszawie, i 20 lutego w Krakowie, Salon "Studia i Kariera z Francją", w którym udział wzięły przedsiębiorstwa i szkoły wyższe z Francji.

Salon "Studia i Kariera z Francją" podzielony był na trzy części:

- „Studia": francuskie uczelnie udzielały informacji na temat studiów we Francji, studiów francuskojęzycznych w Polsce oraz podwójnych dyplomów, jak również rekrutacji i możliwości rozwoju kariery zawodowej!

- „Kariera": podczas indywidualnych spotkań przedstawiciele francuskich firm przedstawili oferty praktyk i pracy!

- „Spotkania i konferencje": liczne prezentacje na temat: studiów we Francji, podwójnych dyplomów francusko-polskich, oferta stypendialna rządu francuskiego, prezentacje szkół wyższych i firm.

JPEG

JPEG

JPEG

opublikowano 04/03/2013

Haut de page