Strategiczny przegląd obrony i bezpieczeństwa narodowego [fr]

Dnia 13 października 2017 r., francuska minister obrony Florence Parly przekazała Prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macronowi, „Strategiczny przegląd obrony i bezpieczeństwa narodowego”. Liczący około stu stron dokument został opracowany w ramach szerokich konsultacji przez zespół ekspertów, któremu przewodniczył europoseł Arnaud Danjean (Europejska Partia Ludowa). Dokument nie jest nową, po tych opublikowanych w latach 2008 i 2013, Białą Księgą. Przegląd przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące obrony i bezpieczeństwa, stanu sił zbrojnych w kontekście francuskich dążeń oraz zagrożeń, z jakimi Francja ma do czynienia. Wytyczne, ustalone na podstawie tego przeglądu, będą mieć zasadnicze znaczenie dla debaty i głosowania, w 2018 roku, nad projektem wieloletniego planu finansowego dla francuskich sił zbrojnych.

Francja, podobnie jak Unia Europejska, jest narażona na liczne i poważne zagrożenia, zarówno w obrębie własnego terytorium, jak i poza granicami. Obecni lub potencjalni przeciwnicy, operujący w coraz bardziej niestabilnym i niepewnym środowisku strategicznym, okazują się uzbrojeni lepiej niż w przeszłości oraz stosują innowacyjne metody działania, co stanowi wyzwanie dla technicznej przewagi naszych sił zbrojnych.

Z tego względu, Francja podejmuje działania na rzecz wzmocnienia europejskich zdolności obronnych, w tym poprzez uruchomienie stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności i utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego. Złożyła również nowe propozycje, np. utworzenia europejskiej inicjatywy interwencyjnej, którą przedstawił Prezydent Republiki Francuskiej w swoim przemówieniu wygłoszonym na Sorbonie 26 września br. Francja nadal będzie w pełni wywiązywać się ze swych zobowiązań podjętych w ramach NATO, w tym w zakresie obrony zbiorowej i reasekuracji. Francja, która po Brexicie jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej będącym stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych i mocarstwem atomowym, postanowiła zachować pełny i zrównoważony model sił zbrojnych. Jej celem pozostaje zachowanie niezależności strategicznej i jednocześnie wspieranie budowy Europy silniejszej wobec nowych wyzwań.

To zamierzenie opiera się na francuskim zapleczu przemysłowym i technologicznym, dobrze ugruntowanym i na wysokim poziomie. Zaplecze to, otwarte na możliwość budowania zrównoważonej współpracy z innymi krajami, będzie przyczyniać się do rozwoju silnego oraz spójnego europejskiego przemysłu obronnego.

- Strategic review of defense and national security 2017 – Key points

opublikowano 24/04/2018

Haut de page