Staże studenckie [fr]

Staże w Ambasadzie Francji

Program staży we wszystkich francuskich placówkach dyplomatycznych, w tym w Ambasadzie Francji w Polsce, jest realizowany przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które samodzielnie przeprowadza rekrutację. Ambasada nie przyjmuje w związku z tym zgłoszeń indywidualnych. Wszelkie szczegóły dotyczące stażów w Ambasadach, łącznie z Ambasadą Francji w Polsce, są publikowane na portalu francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych są adresowane do studentów studiów kończących się dyplomem uznawanym przez Republikę Francuską, odbywanych we francuskich szkołach wyższych. Staże odbywają się w misjach dyplomatycznych (kancelaria polityczna, dział prasowy, dział współpracy kulturalnej, dział konsularny), albo w przedstawicielstwie konsularnym.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przyjmuje podań o staż w misjach ekonomicznych, wojskowych, we francuskich instytucjach kulturalnych zagranicą, ani w Alliances françaises, które publikują swe własne oferty. W ich przypadku procedura jest następująca:

Misja wojskowa
Należy wejść na portal internetowy Ministerstwa Obrony i otworzyć rubrykę „staże we francuskich misjach wojskowych zagranicą”.

Biuro „BUSINESSFRANCE” w Warszawie
Wszelkie informacje o procedurach związanych ze składaniem podań są opublikowane na stronie BusinessFrance.

Staże we francuskich przedsiębiorstwach w Polsce

Aby odbyć staż w przedsiębiorstwie w Polsce należy skontaktować się z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą w Polsce, która regularnie proponuje staże i miejsca pracy.
Aby uzyskać dodatkowe informacje należy kliknąć tu.

opublikowano 17/07/2017

Haut de page