Środowisko i klimat : Nicolas Hulot i Jacques Lapouge z wizytą w Warszawie 11-12 lipca [fr]

Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, będzie gościł 11 i 12 lipca Panów Nicolas Hulot i Jacques Lapouge, którzy przyjechali do Warszawy, by spotkać się z polskimi władzami, prasą i organizacjami pozarządowymi. Prezydent Republiki Francuskiej zobowiązał ich do reprezentowania francuskiego stanowiska w sprawach środowiska i zmian klimatycznych. Polska, która będzie gospodarzem jesienią tego roku Konferencji ds. Zapobiegania Zmianom Klimatu, COP 19, przywiązuje duże znaczenie do tych ważnych spraw.

Pan Nicolas Hulot jest dziennikarzem i reporterem, twórcą znanego telewizyjnego programu przyrodniczego "Ushuaia, czyli oblicza Ziemi" („Ushuaïa Nature”). Jest on uważany za jednego z najlepszych specjalistów od spraw ekologii i ochrony przyrody. Pan Nicolas Hulot, który kieruje „Fundacją na rzecz Przyrody i Człowieka”, uważa że ochrona środowiska powinna być priorytetowym celem wszystkich rządów. Prezydent Republiki Francuskiej powierzył mu misję „uwrażliwiania, informowania i mobilizowania międzynarodowej wspólnoty w sprawach związanych ze światowym kryzysem ekologicznym, aby przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom tam, gdzie nie są one dostatecznie poważnie traktowane”.

Pan Jacques Lapouge, zawodowy dyplomata, jest od stycznia 2013 r. ambasadorem Francji odpowiedzialnym za negocjacje w sprawie zmian klimatycznych.

Francuscy wysłannicy będą przez dwa dni spotykać się z polskimi władzami, mediami drukowanymi i audiowizualnymi oraz stowarzyszeniami walczącymi w społeczeństwie obywatelskim o ochronę przyrody i środowiska.

opublikowano 12/07/2013

Haut de page