Spotkanie w formacie weimarskim (Paryż, 30 września 2015 r.) [fr]

Sekretarze stanu ds. europejskich Francji, Niemiec i Polski spotkali się 30 września w Paryżu. Rozmowy Harlema Désira, Michael Roth, et Rafała Trzaskowskiego dotyczyły aktualnych tematów europejskich i międzynarodowych. Uczestnicy omówili takie tematy jak: kryzys imigracyjny, pogłębienie unii gospodarczej oraz przygotowań do paryskiej konferencji klimatycznej.

JPEG - 67.6 kb
Michael Roth, Harlem Désir i Rafał Trzaskowski

Przy okazji tego spotkania, sekretarze stanu ds. europejskich wręczyli nagrodę im. Adama Mickiewicza trzem laureatom: Wolfowi Lepenies, Adamowi Michnikowi oraz Edgarowi Morin. Nagroda im. Adama Mickiewicza przyznawana jest od 2006 roku osobom, które działają na rzecz zbliżenia Niemiec, Francji i Polski. Po uroczystości odbyła się dyskusja panelowa pod tytułem: "Wymiana poglądów na temat Trójkąta Weimarskiego w 25. roku istnienia: francusko-niemiecko-polskiej dla przyszlosci Europy" prowadzona przez Jacques’a Rupnika.

- Wspólne oœwiadczenie ministrów do spraw europejskich Trójkata Weimarskiego8f15-8ff762034937:JCR]

opublikowano 23/03/2016

Haut de page