Spotkanie w Paryżu z okazji 40. Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet (8 marca 2017) [fr]

Barbara Nowacka, polska polityk, uhonorowana wraz z komitetem inicjatywy ustawodawczej Ratujmy Kobiety nagrodą im. Simone de Beauvoir 2017 za sprzeciw wobec projektu wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce, wzięła udział w spotkaniu na wysokim szczeblu zorganizowanym w Paryżu z okazji 40. Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet.

Wydarzeniu przewodniczyli wspólnie Jean-Marc Ayrault, francuski minister Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego oraz Laurence Rossignol, francuska minister ds. Rodziny, Dzieci i Praw Kobiet. Spotkanie objął honorowym patronatem i wziął w nim osobiście udział Prezydent Republiki Francuskiej. Uczestnicy potwierdzili potrzebę obrony praw kobiet zagrożonych rosnącym konserwatyzmem i ekstremizmem przejawiającymi się coraz częstszymi seksistowskimi wypowiedziami, wygłaszanymi również w zachodnich krajach demokratycznych.

JPEG - 35.7 kb
Photo: B. Chapiron/ MAEDI
JPEG - 44.9 kb
Photo: B. Chapiron/ MAEDI

Spotkanie, którego zamknięcia dokonał Prezydent Republiki Francuskiej, było także okazją do przedstawienia „Przysięgi paryskiej”, tekstu wzywającego do nowej mobilizacji społeczności międzynarodowej na rzecz praw kobiet w sytuacji, gdy na całym świecie kobiety są wciąż ofiarami przemocy seksualnej, fizycznej czy psychicznej.

Więcej informacji : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/journee-internationale-des-droits-des-femmes-08-03-17

opublikowano 10/03/2017

Haut de page