Spotkanie w Paryżu szefów MSZ Francji i Polski, Laurenta Fabiusa i Radosława Sikorskiego (Paryż, 29 sierpnia 2013) [fr]

Laurent Fabius, Minister Spraw Zagranicznych Francji, przyjął 29 sierpnia 2013 w Paryżu swojego polskiego odpowiednika Radosława Sikorskiego. Spotkanie to było kolejnym wyrazem woli naszych krajów do dalszego pogłębiania dwustronnych relacji.

Ministrowie poruszyli przede wszystkim kwestie związane z sytuacją w Syrii, Egipcie i Mali oraz z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie.

Rozmawiali również na tematy europejskie, zwłaszcza o strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, polityce handlowej oraz o polityce w dziedzinie energii i klimatu w związku z konferencją poświęconą zmianom klimatu, która odbędzie się w listopadzie w Polsce. Ministrowie omówili także europejską politykę sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie, politykę rozszerzenia a także wspólną politykę obronności i bezpieczeństwa UE.

Odnośnie relacji dwustronnych Ministrowie omówili temat przygotowań do konsultacji międzyrządowych, które odbędą się jesienią w Polsce, oraz nowego programu współpracy na lata 2013-2018. Rozmawiali także o partnerstwie przemysłowym między naszymi krajami, szczególnie w dziedzinie obrony i energetyki jądrowej.

Radosław Sikorski został zaproszony przez Laurenta Fabiusa do wzięcia udziału w dorocznej konferencji francuskich ambasadorów, gdzie wygłosił przemówienie na temat roli Unii Europejskiej w zarządzaniu kryzysem.

JPEG - 97.6 kb
Photo : MAE/F.de La Mure
JPEG - 114.7 kb
Photo : MAE/F.de La Mure

opublikowano 29/08/2013

Haut de page