Spotkanie w Ambasadzie Francji studentów z Uniwersytetu w Tours [fr]

Grupa 19 studentów cyklu Master 2 « Administracja samorządów lokalnych » z Uniwersytetu w Tours gościła 28 marca 2018 w Ambasadzie Francji. Swoją podróż dydaktyczną do Polski w dn. 23-31 marca poświęcili zagadnieniom administracji zdecentralizowanej i organizacji systemu sądownictwa w Polsce.

Spotkanie stanowiło okazję do przedstawienia zadań poszczególnych wydziałów tutejszej placówki oraz do poruszenia kwestii współpracy dyplomatycznej, gospodarczej, naukowej i uniwersyteckiej oraz współpracy zdecentralizowanej między Francją i Polską. Studenci zostali przyjęci przez Thomas Buffin, radcę Ambasady, Ivan Potier, radcę w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym (SER) Ambasady Francji w Polsce, Joannę Lora, zastępcę attaché ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej, Anne Kasprzack, koordynatora ds. współpracy uniwersyteckiej i Marie Chuvin, stażystkę z Ecole Normale Supérieure (ENS) odbywającą praktykę w wydziale współpracy kulturalnej.

JPEG
JPEG

W czasie pobytu w Warszawie, studenci zostali przyjęci w Trybunale Konstytucyjnym, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i w Senacie. Zanim przybyli do stolicy, zwiedzili Kraków oraz muzeum na terenie byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Na zakończeniu swej podróży udali się do Łodzi, miasta, z którym Uniwersytet w Tours łączy wieloletnia współpraca, w szczególności za pośrednictwem Szkoły Prawa Francuskiego działającej przy Uniwersytecie Łódzkim, gdzie studenci mogą uzyskać podwójny francusko-polski dyplom wydawany przez Uniwersytet w Tours i Uniwersytet Łódzki.

opublikowano 04/01/2019

Haut de page