Spotkanie w Ambasadzie Francji komitetu pilotażowego akcji „Campus France” z partnerami akademickimi [fr]

Ambasador Francji Pierre Buhler ugościł na obiedzie w swej rezydencji energiczny zespół działający w ramach komitetu pilotażowego akcji „Campus France”.

Polskie biuro Campus France może prowadzić działalność jedynie na zasadzie współpracowników-wolontariuszy. Około dwudziestu takich działaczy reprezentujących środowisko uczelni wyższych oraz placówek edukacyjnych weszło w skład komitetu pilotażowego akcji „Campus France” na rok akademicki 2015/2016. Spotkali się w Ambasadzie 16 września 2015 r.

Ten komitet pilotażowy „Campus France” umożliwia przeprowadzanie co roku na szczeblu lokalnym wspólnych akcji informacyjnych, promujących studia we Francji oraz francuskie programy nauczania w polskich szkołach wyższych. Podkreśla w szczególności korzyści z przygotowywania podwójnych, polsko-francuskich dyplomów, które są osiągalne dla polskich studentów na coraz liczniejszych kierunkach.

Partnerów „Campus France” na uczelniach wyższych i w placówkach szkolnictwa średniego oraz przedstawicielkę polskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki przyjął przed południem dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierret. Podczas spotkania odbyła się wymiana zdań na temat działań, które będzie można przeprowadzić w bieżącym roku akademickim.

Podczas obiadu Ambasador osobiście podziękował uczestnikom spotkania za ich zaangażowanie, za wspieranie akcji promocji studiów we Francji i podwójnych dyplomów, a także za wysiłki podejmowane na rzecz dowartościowania znajomości języka francuskiego na terenie regionów, w których działają.

JPEG

Na zakończenie komitet pilotażowy opracował program działań ustalający aspekty organizacyjne dla dwóch znaczących wydarzeń, jakie Campus France przeprowadzi w Polsce przed końcem bieżącego roku:

- w początku listopada 2015 roku (w dniach 3, 4, 5 et 6) odbędą się „Dni Campus France” w ośmiu polskich miastach – w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Tarnowie, Gliwicach, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi;

- a w okresie od 16 do 27 listopada, po zeszłorocznym sukcesie tego wydarzenia, otwarta zostanie druga edycja Wirtualnego Salonu Campus France pod nazwą „E-Campus do Francji”.

opublikowano 01/10/2015

Haut de page