Spotkanie w Ambasadzie Francji Komitetu pilotażowego akcji „Campus France” w dniu 17 września 2014 r. [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pan Pierre Buhler spotkał się 17 września b.r. z „Komitetem pilotażowym akcji uniwersyteckich 2014/2015”. Z inicjatywy warszawskiego biura Campus France, tego dnia zebrało się w Ambasadzie szesnastu partnerów reprezentujących uniwersytety i instytucje edukacyjne, którzy zgodzili się wspierać działania Campus France w Polsce. Komitet pilotażowy współpracuje każdego roku przy organizowaniu wspólnych akcji informacyjnych promujących w Polsce francuskie szkoły wyższe oraz podwójne francusko-polskie dyplomy wydawane przez uniwersytety obu krajów absolwentom coraz liczniejszych kierunków studiów, co świadczy o ścisłej współpracy uniwersyteckiej między naszymi krajami.

JPEG

Pan Ambasador zaprosił przedstawicieli polskich instytucji oraz współpracowników Campus France w Polsce na śniadanie w ogrodach rezydencji, w którym wzięli również udział dwaj urzędnicy polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Ambasador podziękował wszystkim osobom, które uczestniczyły, często z wielkim zaangażowaniem, w tym wielkim przedsięwzięciu promowania języka francuskiego i studiów we Francji.

JPEG

Spotkanie Komitetu pilotażowego zakończyło się przyjęciem planu zorganizowania dwóch wielkich wydarzeń Campus France, które odbędą się w Polsce przed końcem tego roku:

- „Dni Campus France” odbędą się w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Tarnowie, Gliwicach, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi w dniach 4-7 listopada 2014 r.
- Wirtualny Salon Campus France Polska zostanie udostępniony internautom pod nazwą „E-Campus do Francji” w dniach 17-28 listopada 2014 r.

opublikowano 28/11/2014

Haut de page