Spotkanie ministrów spraw europejskich w ramach Trójkata Weimarskiego (Heilbronn, 16 lipca 2013) [fr]

Francuski minister do spraw europejskich pan Thierry Repentin wziął udział 16 lipca br. w spotkaniu w formacie Trójkąta Weimarskiego w Heilbronn (w Niemczech) ze swymi odpowiednikami z Polski i Niemiec, panami Piotrem Serafinem i Michaelem Linkem, na zaproszenie tego ostatniego.

Spotkanie to było okazją do wymiany poglądów na główne tematy europejskie, a w szczególności na temat efektów Rady Europejskiej z 27 i 28 czerwca oraz dalszego pogłębiania Unii Gospodarczej i Walutowej.

Pan Repentin i pozostali dwaj ministrowie omawiali również kwestię relacji Unii Europejskiej z sąsiednimi krajami basenu Morza Śródziemnego i na wschodzie, w szczególności z Rosją, oraz z krajami Partnerstwa Wschodniego w perspektywie planowanego Szczytu w Wilnie w listopadzie tego roku.

Politycy Francji, Niemiec i Polski rozmawiali także o polityce dalszego rozszerzania Unii Europejskiej, jak i o przyszłości Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w perspektywie grudniowej Rady Europejskiej, która poświęcona będzie właśnie tej polityce.

Wreszcie poruszyli temat konkretnych inicjatyw, jakie te trzy kraje mogłyby podjąć w ramach Trójkąta Weimarskiego, w szczególności w dziedzinie audiowizualnej, kulturalnej i uniwersyteckiej.

Następne spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego ministrów do spraw europejskich odbędzie się we Francji.

opublikowano 17/07/2013

Haut de page