Spotkanie ministrów dot. polityki obronności UE (15 listopada 2012 r.) [fr]

Ministrowie resortów Spraw Zagranicznych oraz Obrony Francji, Niemiec, Polski, Włoch i Hiszpanii spotkają się jutro po raz pierwszy w gronie państw tzw. grupy "Weimar +". Ministrowie zamierzają w ten sposób podjąć konkretną inicjatywę, która umożliwi prace związane z polityką obronności w zjednoczonej Europie.

Ministrowie mają wezwać do większej mobilizacji w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności jeśli chodzi o Republikę Mali, o Libię, Syrię i o Półwysep Bałkański.

Celem spotkania jest wypracowanie propozycji dotyczących Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, z myślą o najbliższych spotkaniach na szczeblu europejskim. Europejska Rada Spraw Zagranicznych w dniu 19 listopada oraz Rada Europejska w grudniu 2012 roku stanowić będą sposobność do rozpoczęcia debaty, z myślą o planowanej sesji Rady Europejskiej specjalnie poświęconej zagadnieniom obronności, z udziałem głów państw i szefów rządów.

Mając na względzie wzmocnienie wspólnego wkładu na rzecz stabilności międzynarodowej, ministrowie zaproponują rozwijanie zdolności obronnych UE. W tym celu zaapelują w szczególności o zwiększenie skuteczności operacji europejskich oraz o poprawę konkurencyjności przemysłów zbrojeniowych poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Ministrowie przedstawią również pewne wskazówki, w celu ulepszenia procedur i struktur zarządzania kryzysowego w UE, tak aby zapewnić większą zdolność reakcji i wyższą synergię pomiędzy obszarem cywilnym i wojskowym. Unia Europejska przygotuje się w ten sposób do podjęcia wyzwania, jakim jest poprawienie podziału zdolności obronnych, z uwzględnieniem jej głównych partnerów. /.

opublikowano 14/11/2012

Haut de page