Spotkanie grup przyjaźni z francuskiego Zgromadzenia Narodowego i polskiego Sejmu [fr]

Ambasador Francji Pierre Lévy towarzyszył w dniu 26 stycznia 2018 r. Frédérikowi Petit, Deputowanemu Francuzów mieszkających zagranicą i przewodniczącemu Grupy Przyjaźni Francja-Polska w Zgromadzeniu Narodowym podczas jego spotkania w Sejmie z Polsko-Francuską Grupą Parlamentarną.

JPEG - 1.5 Mb
Od lewej: Posłowie Jan Warzecha, Zbigniew Gryglas, Józef Leśniak, Szymon Szynkowski vel Sęk, Ambasador Francji Pierre Lévy, Posłanka Dorota Rutkowska – Przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej, Frédéric Petit – Deputowany Francuzów mieszkających zagranicą oraz Posłanki Ewa Drozd i Agnieszka Hanajczyk. ©Kancelaria Sejmu

Ta kurtuazyjna wizyta pozwoliła Frédérikowi Petit, wybranemu niedawno przewodniczącym Grupy Przyjaźni Francja-Polska w Zgromadzeniu Narodowym, do nawiązania kontaktu z członkami sejmowej Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej pod przewodnictwem Posłanki Doroty Rutkowskiej i do omówienia planów współpracy obu grup w przyszłości.

JPEG - 1.5 Mb
©Kancelaria Sejmu

opublikowano 24/04/2018

Haut de page