Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych RF z Radosławem Sikorskim

Aby przeczytać oświadczenie dla prasy Alain’a Juppé po spotkaniu z Radosławem Sikorskim kliknij TUTAJ

Francuski Minister Stanu, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich, Pan Alain Juppé przyjął 21 czerwca b.r. w Paryżu Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Po spotkaniu odbyła się kolacja robocza.

To spotkanie, zorganizowane na kilka dni przed początkiem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej i trzy tygodnie po wizycie polskiego Premiera, Pana Donalda Tuska, który został przyjęty przez Prezydenta i Premiera Republiki Francuskiej, świadczy o naszym ścisłym dialogu.

Dialog ten potwierdza wolę naszych krajów do zintensyfikowania porozumienia we wszelkich kwestiach dotyczących aktualnych spraw europejskich i międzynarodowych, w czasie kiedy Polska będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej, począwszy od 1 lipca b.r.

Ministrowie rozmawiali o priorytetach polskiej prezydencji, a zwłaszcza o wzmocnieniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, o europejskiej polityce energetycznej, o relacjach Unii Europejskiej z jej południowymi i wschodnimi sąsiadami, a także o kontynuowaniu procesu rozszerzenia Unii w rejonie Bałkanów Zachodnich.

Rozmowy dotyczyły również aktualnych kwestii gospodarczych i finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania gospodarczego, przyszłych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej w latach 2014-2020, oraz kwestii związanych z migracją i wzmocnieniem zarządzania Strefą Schengen.

Ministrowie omówili również sytuację w Syrii i Libii oraz perspektywy procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Deklaracja Bernarda Valero, Rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej.

opublikowano 29/08/2011

Haut de page