Spotkanie Ambasadora ze studentami UW [fr]

Ambasador Pierre Buhler wygłosił 6 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim przed audytorium liczącym około sześćdziesięciu słuchaczy prelekcję nt. rozwoju stosunków polsko-francuskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej a także wyzwań stojących obecnie przed Europą w zakresie jej bezpieczeństwa.
Spotkanie Ambasadora ze studentami UW odbyło się na zaproszenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów tej uczelni.

JPEG

JPEG
JPEG

opublikowano 18/08/2016

Haut de page