Spotkania biznesowe w dziedzinie efektywności energetycznej [fr]

UBIFRANCE zorganizowało w Ambasadzie Francji dzień poświęcony efektywności energetycznej dla przemysłowców francuskich i polskich.

Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, powitał 11 czerwca 2013 r. w Ambasadzie około czterdziestu uczestników kolejnej sesji, tym razem poświęconej efektywności energetycznej, zorganizowanej przez UBIFRANCE dla przedsiębiorstw francuskich i polskich.

Wraz ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i zwrotem ku energiom odnawialnym, zwiększenie efektywności energetycznej stało się jednym z trzech celów, które Francja sobie wyznaczyła jako swą politykę klimatyczną i energetyczną podczas spotkań politycznych tzw. „Grenelle de l’Environnement” w sierpniu 2010 r. w Paryżu. Francja, która, dzięki postępowi technicznemu i najnowszym technologiom, również dzięki uwrażliwieniu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na marnowanie energii, stała się jednym z pionierów europejskich i światowych w dziedzinie oszczędności energii, zobowiązała się do polepszenia do roku 2020 efektywności energetycznej o 20% w porównaniu do 2010 roku.

W styczniu 2013 roku francuski Komitet Gospodarczy, Społeczny i Środowiskowy przekazał francuskiemu rządowi raport „Efektywność energetyczna : kopalnia oszczędności, priorytetowy cel”, w którym podkreślał, że przemysł wykorzystujący 21% całej energii zużywanej przez Francję poczynił wielkie postępy, ale może jeszcze zrealizować wiele oszczędności.

Efektywność energetyczna, która stanowi istotę francuskich strategii rozwojowych, jest również priorytetem Unii Europejskiej : 22 maja 2013 roku Rada Europejska potwierdziła szczególne znaczenie promocji efektywności energetycznej w całej Europie.

Francuscy przemysłowcy i operatorzy, którzy mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami w dziedzinie oszczędności energii, pragną podzielić się wiedzą i umiejętnościami z polskimi przedsiębiorstwami. Spotkania zorganizowane przez UBIFRANCE mają ułatwić nawiązanie kontaktów między biznesmenami naszych krajów. W spotkaniach wzięły udział Pani Rudnicka z Ministerstwa Gospodarki i Pani Puławska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

JPEG - 370.4 kb
Przemówienie Ambasadora

opublikowano 12/06/2013

Haut de page