Spotkania Warszawskie (15 czerwca 2018) [fr]

Spotkania Warszawskie zostały zorganizowane po raz czwarty przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP) w Zamku Królewskim. W inauguracji tegorocznej edycji wziął udział polski Premier Mateusz Morawiecki.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) wybrała na miejsce Spotkań prestiżowe wnętrza Zamku Królewskiego. Wydarzenie zostało przygotowane na wzór Entretiens de Royaumont i przy wsparciu ze strony Jérôme’a Chartiera, ich inicjatora we Francji. Pan Chartier dokonał uroczystego otwarcia. Słowo wstępne wygłosił Prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej Jean-François Fallacher i Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy. W Spotkaniach wzięli udział przedstawiciele środowisk politycznych, gospodarczych i uniwersyteckich oraz dziennikarze z obydwu krajów.

JPEG

Program tegorocznej edycji został zbudowany wokół tematu „Era robotów. Czy nadchodzi nowa rewolucja?”. Wybitni prelegenci (wśród nich prezesi spółek Orange i Naval Group) zabierali głos na temat sztucznej inteligencji i jej wpływu na gospodarkę i społeczeństwo wygłaszając prelekcje jak i podczas dyskusji panelowych.

Ambasador, otwierając obrady, w swoim przemówieniu przypomniał trzy główne wyzwania, które należy wziąć pod uwagę w aspekcie nowych technologii, a mianowicie ich wpływ na gospodarkę, na zatrudnienie i bardziej ogólnie na równowagę społeczną i na kwestie etyczne.

JPEG

W przemówieniu kończącym spotkanie polski premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie dwustronnych relacji francusko-polskich. Podsumowując stwierdził, że pragnie, aby Polska współpracowała z Francją i innymi państwami członkowskimi w dziedzinie sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii. Dodał, że jego rząd „jest przyjacielem Francji i Europy”.

JPEG
JPEG

Więcej informacji na temat Spotkań Warszawskich można znaleźć na stronie http://entretiensdevarsovie.fr/

opublikowano 20/06/2018

Haut de page