Siódma edycja projektu ECO-MIASTO

Środa, 20 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

Miło mi jest gościć Państwa w Rezydencji.

Obecna siódma edycja projektu ECO-MIASTO przebiega w kluczowym momencie dla Europy, dla Polski i dla Francji. Kwestie transformacji ekologicznej są bowiem w samym sercu agendy europejskiej. Zeszłoroczna konferencja klimatyczna COP24, zorganizowana przez Polskę w Katowicach, była swego rodzaju kamieniem milowym. Ówczesny jej prezydent, Michał Kurtyka, został niedawno ministrem Klimatu, czego mu gratuluję.

Dla osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej potrzebne są działania inkluzywne o zasięgu globalnym, w które włączą się nie tylko poszczególne rządy, ale i samorządy regionalne oraz lokalne, w tym miasta. ECO-MIASTO wpisuje się w to podejście i zyskuje w nim pełną zasadność.

Chciałbym także podkreślić kluczową rolę, jaką mają do odegrania przedsiębiorstwa, zarówno dla samego procesu transformacji ekologicznej, jak również w ramach partnerstwa, jakie z nimi zawiązujemy z okazji ECO-MIASTO.

Ambasada Francji promuje ECO-MIASTO już od sześciu już lat. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tym projektem, co przekłada się na:
- lepsze uświadamianie wagi tej transformacji,
- wprowadzanie dobrych praktyk,
- dzielenie się zdobytym doświadczeniem,
- konkretne realizacje,
- włączanie się samorządów terytorialnych i firm.

Proszę teraz o zabranie głosu Pana Artura Szymczyka, zastępcę Prezydenta Lublina. Miasto to było już kilkakrotnie laureatem konkursu ECO-MIASTO. Pan Artur Szymczyk przedstawi nam projekty, jakie realizuje Lublin w ramach projektu ECO-MIASTO.

opublikowano 21/11/2019

Haut de page