Seminarium z cyklu ECO-MIASTO we Wrocławiu nt. zrównoważonej mobilności

Czwarte, ostatnie już seminarium tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO dotyczyło zrównoważonej mobilności. Odbyło się we Wrocławiu dnia 22 września 2015 roku z udziałem ponad 90 osób. Zostało zorganizowane na stadionie « Wrocław » w ramach europejskiego tygodnia mobilności. Stanowiło okazję do zaprezentowania i porównania polityki i perspektyw zrównoważonej mobilności we Francji i w Polsce na podstawie konkretnych przykładów przedsięwzięć realizowanych na szczeblu lokalnym w obu krajach.

Inauguracji seminarium dokonali wspólnie Pierwszy Radca Ambasady Francji Sylvain Guiaugué oraz Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj.
W trakcie pierwszego panelu Pierre Lada, dyrektor gabinetu zastępcy Mera Paryża do spraw transportu Christophe’a Najdovskiego, przedstawił politykę władz miejskich w zakresie mobilności, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów elektrycznych. Następnie Joseph Beretta, przewodniczący francuskiego stowarzyszenia na rzecz rozwoju mobilności z napędem elektrycznym (AVERE-France), wskazał kilka rozwiązań sprzyjających rozwojowi mobilności elektrycznej we Francji. Z kolei Adrian Mazur omówił dostępne sposoby finansowania oraz perspektywy zrównoważonej mobilności w Polsce. Wreszcie ekspert europejskiego ośrodka badań nad klimatem (KIC) Vincent Olivier podzielił się ze słuchaczami najnowszymi europejskimi rozwiązaniami dotyczącymi zrównoważonej mobilności.

W drugim panelu poszczególne miasta miały okazję porównać swe podejście oraz projekty w tej dziedzinie. Najpierw Wrocław zaprezentował w ogólnym zarysie politykę miasta w zakresie mobilności, a w szczególności zamiar wdrożenia pierwszego w Polsce systemu miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych. Emilie Calcoen, kierowniczka wydziału jakości zarządzania urzędu miasta Lille, partnera Wrocławia, omówiła plan mobilności tego miasta oraz działania na rzecz ograniczenia ruchu miejskiego. Wreszcie Monika Evini z Referatu Mobilności Aktywnej Miasta Gdańska oraz Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, przedstawili działania podejmowane w tych dwóch miastach na rzecz zrównoważonej mobilności.

Na zakończenie seminarium osoba reprezentująca przedstawicielstwo regionalne Komisji Europejskiej nawiązała do europejskiego tygodnia mobilności. Nawiązując do tematyki seminarium, uczestnicy mogli za darmo wypróbować elektryczne samochody osobowe „Zoé”, udostępnione specjalnie na tę okazję przez firmę Renault.

Równolegle do seminarium przeprowadzona została pod kierunkiem władz miasta akcja edukacyjna pod tytułem „Dzieci dla Klimatu”, z udziałem około 60 uczniów wrocławskiej szkoły podstawowej. Po warsztatach zorganizowanych z ramienia Komisji Europejskiej na temat mobilności, uczniowie uczestniczyli w przygotowanej przez Ambasadę Francji sesji informacyjnej o paryskiej konferencji klimatycznej COP21 i o wyzwaniach, jakie wiążą się ze zmianami klimatu. Na koniec wrocławski ośrodek Alliance Française przeprowadził warsztaty zwracające uwagę na znaczenie recyklingu odpadów, podczas którego uczniowie budowali modele samolotów z odzyskanych surowców.

opublikowano 01/10/2015

Haut de page