Seminarium regionalne nt. walki z praniem brudnych pieniędzy [fr]

W Ambasadzie Francji zorganizowano w dniach 22-23 czerwca 2017 r. seminarium regionalne na temat walki z praniem brudnych pieniędzy i konfiskaty majątków pochodzących z przestępstw.

Po oficjalnym otwarciu seminarium przez Ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Lévy’ego, prawnicy, policjanci i pracownicy agencji wywiadu finansowego sześciu państw (Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Polska i Francja) dyskutowali o dobrych praktykach operacyjnych, które należy wprowadzić w celu zintensyfikowania i udoskonalenia walki z praniem brudnych pieniędzy pochodzących z ponadnarodowej, zorganizowanej działalności przestępczej i lepszego wykrywania dochodów pochodzących z tych źródeł (narkotyki, przestępczość podatkowa, oszustwa finansowe, handel bronią itd.)

JPEG - 102 kb
Ambasadora Francji Pierre Lévy otworzył seminarium z udziałem prawników, policjantów i pracowników agencji wywiadu finansowego

JPEG

W spotkaniu wzięły udział dwie organizacje międzynarodowe: Europol i Frontex, jak również wielu oficerów łącznikowych działających w Warszawie (Włochy, Ukraina, Austria, Hiszpania). Regionalny oficer łącznikowy francuskich służb celnych pracujący w Berlinie przyjechał do Warszawy na seminarium.

JPEG - 88.3 kb
Patricia Simon, sędzia i wiceprzewodnicząca wydziału ds. przestępstw finansowych Sądu Wielkiej Instancji we Francji

JPEG

opublikowano 31/07/2018

Haut de page