Seminarium o 25 latach decentralizacji w Polsce i zdecentralizowanej współpracy francusko-polskiej [fr]

Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, zainaugurował 18 listopada seminarium pod wysokim patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Seminarium, które odbyło się w Ambasadzie, zorganizowane we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, zostało podzielone na trzy panele. Stronę polską reprezentowali wysokiej rangi przedstawiciele polskich instytucji: Pan profesor Jerzy Stępień, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska, naczelnik Wydziału ds. wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej MSZ, Pan Krzysztof Skalski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciel Fundacji Francja-Polska, Pan Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Ze strony francuskiej w seminarium uczestniczyły dwie osobistości szczególnie kompetentne w dziedzinie decentralizacji i współpracy regionalnej: Pan Pierre Pougnaud, przedstawiciel Delegacji ds. Działań Zewnętrznych Samorządów Terytorialnych francuskiego MSZ, generalny sprawozdawca Krajowej Komisji Zdecentralizowanej Współpracy (CNCD) i Pan Christophe Chaillou, dyrektor generalny Francuskiego Stowarzyszenia Rad Gminnych i Regionów Europy (AFCCRE).

Pan Ambasador rozpoczął swe przemówienie od przypomnienia tragicznych zamachów w Paryżu i uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar. W dalszej części swego wystąpienia mówił o wielkich zadaniach zdecentralizowanej współpracy, zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie i działaniach kulturalnych, kładąc nacisk na intensywność francusko-polskiej współpracy zdecentralizowanej. Wspomniał o 160 partnerstwach łączących miasta obu krajów i o współpracy 303 francuskich samorządów terytorialnych z 258 polskimi samorządami przy realizacji 449 projektów w Polsce, co czyni ten kraj ważnym partnerem Francji, tym bardziej że na wyższym poziomie również rozwija się bezpośrednia współpraca 12 francuskich regionów z 12 polskimi województwami.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

opublikowano 02/06/2016

Haut de page