Seminarium nt. kodów nuklearnych AFCEN w Krakowie [fr]

AFCEN (Francuskie stowarzyszenie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń sektora jądrowego) zorganizowało we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce i krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH), w dniach 23-25 czerwca piąte seminarium poświęcone kodom AFCEN.

JPEG - 112.9 kb
Profesor Jerzy Cetnar reprezentujący AGH (kierownik katedry na Wydziale Energetyki i Paliw) wygłosił przemówienie inaugurujące seminarium.

Seminarium odbyło się w elektrociepłowni EDF w Krakowie, z udziałem pięćdziesięciu polskich przemysłowców, przedstawicieli PGE EJ 1, przyszłego operatora polskiej elektrowni atomowej, Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i krajowych instytutów badawczych w dziedzinie nuklearnej.

Uczestnicy zostali powitani przez profesora Jerzego Cetnara, dyrektora Wydziału Energetyki i Paliw, który zainaugurował seminarium. Pierwszy dzień był poświęcony prezentacji kodu RCC_M (Zasady planowania i budowy wyposażenia mechanicznego stanowisk wodnych reaktorów ciśnieniowych), europejskich norm dotyczących wyposażenia mechanicznego reaktorów i ich funkcjonowania. Podczas drugiego dnia odbyły się specjalistyczne warsztaty mające na celu pogłębienie wiedzy o kodzie i demonstrację jego zastosowania na przykładach europejskich reaktorów ciśnieniowych (EPR) budowanych na świecie. W czasie tego kluczowego momentu seminarium francuscy i międzynarodowi specjaliści z różnych firm i instytucji odpowiadali na liczne pytania polskich uczestników. Ostatni dzień był poświęcony przepisom prawnym dotyczącym projektów atomowych – polskich i francuskich i wypowiedziom użytkowników i autorów kodów AFCEN (Biuro Veritas, EDF, AREVA, AMEC Foster Wheeler).

JPEG

Seminaria zapoczątkowane w grudniu 2012 roku, cieszące się niezmiennym sukcesem, stały się forum regularnych spotkań francuskich i polskich specjalistów w dziedzinie energetyki atomowej. Informują się oni o zmianach francuskiej kodyfikacji dokonywanych na podstawie międzynarodowych doświadczeń w dziedzinie projektowania i budowy elektrowni atomowych. Piąte spotkanie, które miało szczególnie bogaty program, jest świadectwem kolejnego etapu współpracy zmierzającej do budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Na początku 2016 roku odbędzie się następne seminarium poświęcone bezpieczeństwu i ochronie przed pożarami.

opublikowano 06/07/2016

Haut de page