Seminarium nt. energii nuklearnej 30 października w Ambasadzie [fr]

30 października Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, był gospodarzem seminarium zorganizowanym wspólnie przez Ambasadę Francji i Francuską Agencją Atomistyki Międzynarodowej (Agence Française Nucléaire International).

Celem tego spotkania była prezentacja francuskich doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa nuklearnego oraz wymiana poglądów między francuskimi i polskimi. W seminarium wzięli udział przedstawiciele ważnych instytucji, ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire - Urząd Dozoru Jądrowego), IRSN (Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire - Instytut Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Nuklearnego), CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives - Komisariat Energii Atomowej i Energii Alternatywnych)- odpowiedzialny za kwestie związane z badaniami, grupy EDF (Electricité de France) - która eksploatuje 58 reaktorów we Francji i odpowiada za ich bezpieczeństwo, oraz firmy AREVA - odpowiedzialnej za projektowanie reaktorów.

Na początku seminarium wystąpił Phillippe Pierrard, Radcy ds. nuklearnych Ambasady Francji w Polsce.

JPEG - 58.6 kb
Phillippe Pierrard, Radca ds. nuklearnych Ambasady Francji w Polsce

Następnie prelegenci zajęli się prezentacją ról, zadań i zakresów odpowiedzialności poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nuklearne, omówili znaczenie dialogu między poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w produkcji energii atomowej, specyfikę europejskich ram bezpieczeństwa nuklearnego, a także instrumenty bezpieczeństwa, tzn. przepisy dotyczące obliczeń i standardów postępowania, zawsze bardzo rygorystyczne, które pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo. Dużo uwagi poświęcono wspólnym projektom badawczym, nad którymi francuscy i polscy badacze pracują od wielu lat.

JPEG - 59.1 kb
Marc Ponchet, zastępca dyrektora Francuskiej Agencji Atomistyki Międzynarodowej (AFNI)

Stronę polską reprezentowali przedstawiciele równie ważnych urzędów państwowych, a mianowicie Państwowej Agencji Atomistyki nadzorującej kwestie związane z energią atomową, Departamentu Energii Nuklearnej Ministerstwa Gospodarki, przedsiębiorstwa PGE EJ1 - które będzie eksploatować pierwszą polską elektrownię atomową, oraz licznych uniwersytetów i instytutów badawczych zajmujących się tematyką nuklearną.

JPEG - 78.3 kb

Seminarium, pierwsze z cyklu spotkań organizowanych przez Ambasadę Francji, potwierdziło doskonałą jakość współpracy francusko-polskiej w dziedzinie energetyki nuklearnej i wolę naszych krajów nadania priorytetowego znaczenia zagwarantowaniu bezpieczeństwu w tym specyficznym sektorze.

opublikowano 12/01/2015

Haut de page