Seminarium na SGH z udziałem polskich absolwentów francuskiego szkolnictwa wyższego [fr]

Dnia 23 maja 2016 r., w związku z obchodami 110. rocznicy powstania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (SGH), odbyło się seminarium pod tytułem „Akademickie rendez-vous z Francją w SGH - Historia i wyzwania przyszłości”. Stanowiło okazję do podkreślenia znaczenia wieloletniej tradycji współpracy akademickiej i naukowej pomiędzy tą Szkołą a francuskimi placówkami szkolnictwa wyższego.

W wystąpieniu ambasador Francji Pierre Buhler przypomniał główne kierunki współpracy akademickiej i naukowej obu krajów (kliknij przemówienie).

JPEG

JPEG

Obecni byli niektórzy absolwenci SGH, którzy uzyskali podwójny dyplom z udziałem paryskiej Wyższej Szkoły Handlowej HEC lub innej renomowanej uczelni francuskiej. Byli to na przykład: Michał Kurtyka, absolwent SGH i paryskich Sciences Po, a obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pani Katarzyna Kacperczyk, absolwentka SGH i Sciences Po, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Monika Constant, absolwentka SGH i HEC, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie.

JPEG

Seminarium zorganizowano przy wsparciu ze strony Ambasady Francji oraz Instytutu Francuskiego w Polsce, a przeprowadzone zostało z udziałem organizacji „Club France Pologne”, skupiającej polskich absolwentów francuskiego szkolnictwa wyższego.

opublikowano 13/06/2016

Haut de page