Seminarium "Rewolucja odpadowa" – 22 maja 2013 r. [fr]

Ambasada Francji w Polsce oraz władze Miasta Poznania, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zorganizowały 22 maja br. w Poznaniu seminarium pod tytułem "Rewolucja odpadowa: wyzwanie i szansa dla gmin".

JPEG

Eksperci, zarówno francuscy jak i polscy, zaprezentowali licznie przybyłym przedstawicielom polskich samorządów analizę różnych rozwiązań technologicznych, finansowych czy organizacyjnych, które mają za zadanie usprawnić gospodarkę odpadami komunalnymi, ale także ograniczyć ich objętość u samego źródła.

W odróżnieniu od poprzednich seminariów organizowanych przez Ambasadę na podobne tematy (por. http://www.ambafrance-pl.org/Gospodarka-odpadami-seminarium), podczas spotkania 22 maja 2013 położono nacisk na nowe sposoby naliczania opłat oraz na czynny udział mieszkańców, stosując strategie mające na celu zdobycie akceptacji miejscowej społeczności dla powstania zakładów zagospodarowania odpadów, których sąsiedztwo bywa często postrzegane jako uciążliwe.

JPEG

Seminarium odbyło się w momencie, kiedy toczą się dyskusje na temat nowych przepisów, które wkrótce mają być wprowadzone, a które nakładają na gminy większe obowiązki w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów. Doświadczenia Francji zdobyte w latach 90. podczas podobnych zmian regulacyjnych w tej dziedzinie w zrozumiały sposób wzbudziło zainteresowanie polskich samorządowców.

-  program seminarium
- wszystkie prezentacje z seminarium

opublikowano 12/06/2013

Haut de page