Rzeczniczka francuskiego MSZ o Rosji i NATO (26 stycznia 2022 r.)

Poniżej tłumaczenie na język polski fragmentów briefingu dla mediów rzeczniczki francuskiego MSZ z 26/01/22. Dziś rzecznik odpowiadała m. in. na pytania dotyczące Rosji i NATO.

Rosja

Jaka jest francuska ocena ruchów wojsk rosyjskich? Czy ruchy te są nielegalne według obowiązujących porozumień dwustronnych Rosja-NATO i czy Francja odnotowała jakiekolwiek naruszenia przez rosyjskie wojsko lub marynarkę wojenną zwyczajów i porozumień w sprawie przelotów i ingerencji w wody terytorialne?

Od kilku miesięcy Francja odnotowuje niezwykłą, znaczną i niepokojącą koncentrację wojsk należących do rosyjskich sił zbrojnych na granicach Ukrainy. Prezydent Republiki, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sił Zbrojnych mieli w ostatnich miesiącach okazję kilkakrotnie wyrazić w rozmowach ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami swoje poważne zaniepokojenie tymi działaniami. W pełnym porozumieniu z naszymi sojusznikami i partnerami, za każdym razem zajmowaliśmy bardzo jasne stanowisko w sprawie ogromnych konsekwencji i poważnych kosztów, które wyniknęłyby z ewentualnego nowego ataku na suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Jak powiedział wczoraj w Berlinie Prezydent Macron, Rosja staje się potęgą nierównowagi. Chodzi o to, aby wykorzystać wszystkie kanały w celu ponownego zaangażowania Rosji w proces deeskalacji.

Wersja FR

NATO

Czy francuskie środki reasekuracji NATO są wkalkulowane w postawę wojskową wobec armii rosyjskiej?

Francja uczestniczy w działaniach NATO w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (Enhanced Forward Presence - EFP). Od 2016 r. ten zbiorowy mechanizm został rozlokowany w Polsce i w trzech krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa). Obecnie w Estonii uczestniczy w nim francuska misja Lynx, w skład której wchodzi ponad 300 żołnierzy i kilkanaście czołgów Leclerc. Mechanizm ten stanowi część wojskowej postawy obronnej i odstraszającej Sojuszu, przyczyniając się do bezpieczeństwa wschodnich sojuszników oraz demonstrując solidarność sojuszników i zdolność Sojuszu do obrony swojego terytorium. Prezydent Francji oświadczył, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w nowych środkach reasekuracji w ramach NATO, w szczególności kierowanych do Rumunii, które zostaną jeszcze określone wspólnie z naszymi sojusznikami. Kwestie te zostały wczoraj szczegółowo omówione przez szefa francuskiej dyplomacji i sekretarza generalnego NATO podczas spotkania w Brukseli.

Wersja FR

opublikowano 16/02/2022

Haut de page