Rozmowa Prezydenta Francji z Kanclerz Angelą MERKEL i Prezydentem Ukrainy Petro POROSZENKĄ

Prezydent Republiki Francuskiej oraz Kanclerz Angela MERKEL odbyli we wczesnych godzinach popołudniowych wspólną rozmowę z Prezydentem Petro POROSZENKĄ.

Dokonali przeglądu obecnej sytuacji, po przejęciu przez ukraińskie władze kilku miast zajmowanych wcześniej przez separatystów, w tym miasta Słowiańsk.

Odnotowali zamiar władz w Kijowie, wypowiedziany przez Prezydenta POROSZENKĘ, zachowania koniecznego umiaru na płaszczyźnie wojskowej, aby ochronić ludność cywilną.

Zaznaczyli, jak ważne jest szybkie osiągnięcie rozwiązania politycznego, polegającego na ustanowieniu dwustronnego zawieszenia broni, wprowadzeniu mechanizmu kontroli granic z udziałem OBWE oraz uwolnieniu wszystkich zakładników.

François HOLLANDE i Angela MERKEL przypomnieli ponadto o konieczności wywarcia przez władze rosyjskie presji na separatystach, aby skłonić ich do negocjowania oraz o konieczności skutecznego kontrolowania granicy rosyjsko-ukraińskiej.

W najbliższych dniach planowana jest rozmowa z Prezydentem PUTINEM na te tematy.

opublikowano 07/08/2014

Haut de page