Rekonstrukcja rządu Francji

KOMUNIKAT KANCELARII PREZYDENTA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ
Pałac Elizejski, 16 października 2018 r.

Na wniosek Premiera, Prezydent Republiki odwołał z pełnionych funkcji następujące osoby:

- Pan Jacques MÉZARD, minister spójności terytorialnej;
- Pani Françoise NYSSEN, minister kultury;
- Pan Stéphane TRAVERT, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
- Pani Delphine GÉNY-STEPHANN, sekretarz stanu przy ministrze gospodarki i finansów.

Powołał następujące osoby do funkcji wskazanych poniżej:

- Pan Jean-Michel BLANQUER, minister edukacji narodowej i młodzieży;
- Pan Christophe CASTANER, minister spraw wewnętrznych;
- Pani Jacqueline GOURAULT, minister spójności terytorialnej i relacji z samorządami terytorialnymi;
- Pan Franck RIESTER, minister kultury;
- Pan Didier GUILLAUME, minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
- Pan Marc FESNEAU, minister w kancelarii Premiera odpowiadając y za relacje z Parlamentem;
- Pan Sébastien LECORNU, minister przy ministrze spójności terytorialnej i relacji z samorządami terytorialnymi odpowiadający za samorządy terytorialne;
- Pan Julien DENORMANDIE, minister przy ministrze spójności terytorialnej i relacji z samorządami terytorialnymi odpowiadający za sprawy miast i mieszkalnictwa;
- Pani Marlène SCHIAPPA, sekretarz stanu w kancelarii Premiera odpowiadająca za sprawy równości kobiet i mężczyzn oraz zwalczania dyskryminacji;
- Pani Emmanuelle WARGON, sekretarz stanu przy ministrze stanu, ministrze transformacji ekologicznej i solidarnej;
- Pani Christelle DUBOS, sekretarz stanu przy ministrze solidarności i zdrowia;
- Pan Mounir MAHJOUBI, sekretarz stanu przy ministrze gospodarki i finansów i ministrze do spraw budżetu;
- Pani Agnès PANNIER-RUNACHER, sekretarz stanu przy ministrze gospodarki i finansów;
- Pan Gabriel ATTAL, sekretarz stanu przy ministrze edukacji narodowej i młodzieży;
- Pan Laurent NUNEZ, sekretarz stanu przy ministrze spraw wewnętrznych.

Prezydent Republiki Francuskiej zwoła Radę Ministrów wraz ze wszystkimi członkami rządu w środę 17 października 2018 r. na godzinę 10.

opublikowano 29/10/2018

Haut de page