Razem odbudujmy paryską katedrę Notre Dame [fr]

Prezydent Rapubliki zapowiedział uruchomienie krajowej i międzynarodowej zbiórki na odbudowę katedry Notre-Dame de Paris, po straszliwym pożarze, który zniszczył zabytek w poniedziałek 15 kwietnia 2019.
JPEG
Dla ułatwienia zbiórki pieniędzy na odbudowę Notre-Dame de Paris, francuski rząd uruchomił wspólny portal www.rebatirnotredame.gouv.fr zrzeszający cztery organizacje i fundacje użyteczności publicznej upoważnione do zbierania datków:
Le Centre des monuments nationaux (Ośrodek Zabytków Narodowych): www.rebatirnotredamedeparis.fr
Fundacja Notre Dame / Przyszłość dziedzictwa Paryża: https://don.fondationnotredame.fr/f...
La Fondation du Patrimoine (Fundacja na rzecz Dziedzictwa) :https://don.fondation-patrimoine.or...
La Fondation de France : https://dons.fondationdefrance.org/...
Portale te podjęły zobowiązania:
Do przekazania w całości zebranych kwot;
Do zapewnienia bezpieczeństwa płatności;
Zapewnienie transparentności trybu zbiórki środków.
Mają one za zadanie zebranie jak największej ilości darów francuskich i zagranicznych w czasie mobilizacji.
Ponadto powstała w ministerstwie Kultury dedykowana komórka ; której zadaniem jest usprawnienie zbierania i przetwarzania największych darowizn.
Posiedzenie Rady Ministrów z 17 kwietnia 2019 r. było w całości poświęcone planom odbudowy Notre Dame de Paris.
„Jesteśmy narodem budowniczych. Mamy tyle do odbudowania. Zatem tak, odbudujemy katedrę Notre-Dame, jeszcze piękniejszą, chciałbym, żeby prace zostały ukończone za 5 lat, jesteśmy w stanie to zrobić. Do tego się zmobilizujemy” oświadczył Prezydent Republiki.

opublikowano 19/04/2019

Haut de page