Raport w sprawie międzynarodowego rozwoju francuskiej gospodarki – Bilans zagranicznych inwestycji we Francji w 2015 roku [fr]

Pałac Elizejski przedstawił 22 marca "Raport w sprawie międzynarodowego rozwoju francuskiej gospodarki – Bilans zagranicznych inwestycji we Francji w 2015 roku".

Komunikat prasowy

33 682 miejsca pracy utworzone lub utrzymane dzięki międzynarodowym inwestycjom w 2015 r.
Pierwszoplanowa rola produkcji oraz tworzenia siedzib głównych firm i centrów biznesowych

Paryż, 22 marca 2016 r. Raport w sprawie międzynarodowego rozwoju francuskiej gospodarki – Bilans zagranicznych inwestycji we Francji w 2015 roku, który ukazał się dzisiaj, analizuje decyzje inwestycyjne firm zagranicznych we Francji i ich wkład we francuską gospodarkę.

W 2015 r. 962 decyzje inwestycyjne umożliwiły powstanie lub utrzymanie 33 682 miejsc pracy, co stanowi najlepszy wynik od 5 lat. W zeszłym roku podejmowano średnio 19 decyzji inwestycyjnych każdego tygodnia, co stanowi wzrost o 27% jeśli chodzi o tworzone miejsca pracy w porównaniu z 2014 r., kiedy to powstało 26 535 miejsc pracy.

Zagraniczne firmy inwestują najczęściej w działalność produkcyjną – stanowi to 30% inwestycji realizowanych we Francji. Projekty związane z produkcją stanowią 16 168 miejsc pracy (11 601 w 2014 r.), co stanowi 48% wszystkich utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy.

Warto również wspomnieć o zwiększeniu liczby siedzib głównych przedsiębiorstw oraz centrów biznesowych tworzonych we Francji. W 2015 r. utworzono 27 takich siedzib oraz centrów o zasięgu europejskim lub światowym (w 2014 r. powstało ich 16). Przykładowo: niemiecka grupa Siemens postanowiła w 2015 r. stworzyć w Tuluzie światowe centrum biznesowe dla produkcji gotowych do eksploatacji składów automatycznego metra typu VAL, zaś kanadyjska firma Premier Tech, specjalizująca się produkcji ogrodniczej i warzywniczej, postanowiła rozbudować centrum biznesowe na Europę usytuowane w regionie Pays de la Loire, wraz z zainstalowaniem nowej zautomatyzowanej linii produkcyjnej i nowego międzynarodowego ośrodka badań i rozwoju.

Badania i rozwój stanowią znaczną część działalności zagranicznych firm, a mianowicie 9% wszystkich decyzji inwestycyjnych, czyli 87 takich decyzji w 2015 r. Filie zagranicznych przedsiębiorstw we Francji finansują 28% nakładów na B&R (8,6 miliardów euro) ponoszonych we Francji.

W 2015 r. zagraniczni inwestorzy reprezentowali 53 kraje (47 krajów w 2014 r.). Kraje członkowskie Unii Europejskiej są nadal największymi inwestorami we Francji (60% wszystkich decyzji inwestycyjnych). Na dalszych miejscach znajdują się Ameryka Północna (22%) i Azja (13%). Te proporcje nie uległy większym zmianom w porównaniu z 2014 r. Głównymi inwestorami we Francji są firmy amerykańskie (18%), które przyczyniają się do jednej czwartej decyzji w dziedzinie B&R oraz niemieckie (15%), które podejmują 26% decyzji inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym. Następnie są włoskie (9%), których inwestycje dotyczą 31% decyzji w sektorze logistyki, brytyjskie (8%), dla których głównym sektorem działalności (22%) pozostają punkty sprzedaży, i wreszcie firmy japońskie (6%) będące czwartym inwestorem w sektorze produkcyjnym. Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) realizują 7% inwestycji międzynarodowych we Francji, co odpowiada 68 decyzjom inwestycyjnym, z czego 44 projekty przypadają na Chiny i Hong Kong. Liczne kraje cechuje wzrost liczby projektów inwestycyjnych, np. 38 projektów w przypadku Kanady (wzrost o 31%), 37 dla Holandii (+12%) i 15 dla Irlandii (+114%).

W procesie decyzyjnym zagranicznych inwestorów dynamizm regionów i ośrodków wielkomiejskich stanowi istotny czynnik jeśli chodzi o atrakcyjność danej lokalizacji. Dotyczy to wszystkich regionów Francji. Pod względem liczby projektów, regiony Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes oraz Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine przyjmują ponad połowę decyzji inwestycyjnych. Jeśli chodzi o tworzone lub utrzymane miejsca pracy, przodują regiony Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Alsace-Champagne-Ardenne- Lorraine oraz Auvergne-Rhône-Alpes.
Z punktu widzenia typu inwestycji, region Ile-de-France skupił 64% projektów nowych centrów decyzyjnych (chodziło głównie o nowe lokalizacje). Region Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine oraz Auvergne-Rhône-Alpes wyróżniają się tym, że lokowane są tam zakłady produkcyjne, odpowiednio 20 % i 17% liczby ogółem dla całej Francji. W regionach Ile-de-France i Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées sytuowane są projekty z dziedziny badań i rozwoju, odpowiednio : 31% oraz 13% liczby ogółem.

Firmy zagraniczne mają 32% udział we francuskim eksporcie. W roku 2015 wg danych francuskiego urzędu statystycznego INSEE ponad jedna czwarta obrotów firm z większościowym kapitałem zagranicznym działających we Francji związana była z eksportem. Udział poszczególnych państw wynosi odpowiednio 31% dla Stanów Zjednoczonych, 21% dla Niemiec, 25% dla Holandii, 15% dla Wielkiej Brytanii oraz 30% dla Japonii.

„Zagraniczne decyzje inwestycyjne wygenerowały 33 682 miejsc pracy w roku 2015, co stanowi wzrost o +27% w stosunku do roku 2014, i to w kontekście silnej konkurencji międzynarodowej jeśli chodzi o przyciąganie projektów i nowych miejsc pracy. Przy udziale naszych partnerów w regionach, zespoły tworzące agencję Business France zintensyfikowały działania, by przekonywać inwestorów zagranicznych, że Francja stanowi kluczową lokalizację dla ich projektów w Europie. W efekcie przyciągnęli 522 projekty spośród 962 projektów ogółem, co stanowi 54% wszystkich inwestycji zagranicznych we Francji”, oznajmiła z satysfakcją pani Muriel Pénicaud, będąca Ambasadorem inwestycji zagranicznych i dyrektorem generalnym Business France.

Business France jest francuską agencją działającą na rzecz rozwoju międzynarodowego francuskiej gospodarki. Zajmuje się międzynarodowym rozwojem firm i eksportem, a także poszukiwaniem potencjalnych inwestycji zagranicznych i ich wprowadzaniem na francuski rynek.

Prowadzi również promocję gospodarczej atrakcyjności i wizerunku Francji, a także jej firm i poszczególnych regionów. Agencja prowadzi w szczególności program V.I.E. (Volontariat International en Entreprise), polegający na delegowaniu francuskich stażystów-wolontariuszy do firm zagranicznych.

Agencja ta powstała 1 stycznia 2015 z połączenia UBIFRANCE oraz AFII (francuska Agencja na rzecz inwestycji zagranicznych). Business France dysponuje siecią 1 500 współpracowników działających we Francji i w 70 innych krajach. Agencja ta korzysta ze wsparcia sieci partnerów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Dalsze informacje na: www.businessfrance.fr

Materiały prasowe po angielsku:

Word - 4.4 Mb
(Word - 4.4 Mb)

Kontakty dla mediów:
Cynthia.odsi@businessfrance.fr : 01 40 74 74 15
Clement.moulet@businessfrance.fr: 01 40 73 35 31
Severine.decarvalho@businessfrance.fr : 01 40 74 73 88

opublikowano 23/03/2016

Haut de page