Prezentacja programów stypendialnych [fr]

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych.

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

  • Stypendia Master 2: stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji - 700€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.
  • Stypendia Doktoraty: stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki - 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.
  • Stypendia Pobyt Badawcy: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców - 1704€ na miesiąc.
  • Stypendia Eiffel: Stypendia Eiffel są przeznaczone dla cudzoziemców studiujących we francuskich uczelniach na studiach magisterskich (poziom Master) lub doktoranckich. Kandydatów do stypendium proponuje uczelnia, a wnioski są rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną złożoną ze specjalistów powołanych przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na: institutfrancais.pl

Campus Bourses, katalog programów stypendialnych

JPEG

W wyszukiwarce Campus Bourses na stronach internetowych Campus France znajdziesz stypendia, które mogą Cię zainteresować. Baza ta została stworzona specjalnie z myślą o zagranicznych studentach pragnących studiować we Francji.

opublikowano 04/02/2019

Haut de page