Prezentacja programów stypendialnych [fr]

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych.

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

  • Stypendia Master 2 (drugi rok studiów magisterskich: stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji - 700€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.
  • Stypendia Doktoraty: stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki - 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.
  • Stypendia Pobyt Badawcy: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców - 1704€ na miesiąc.

Zapraszamy do zapoznania się ze świadectwami stypendystów rządu francuskiego
i
Proszę kliknąć tutaj, aby obejrzeć broszurę prezentacyjną programów stypendialnych:
PNG

Inne stypendia z udziałem Ambasady Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne stypendia obywatelom polskim, którzy zostali laureatami poniższych programów. Ambasada uczestniczy w selekcji kandydatów, finansuje albo współfinansuje stypendia.

BGF ENA – Cykle międzynarodowe: stypendium na okres od 8 do 16 miesięcy na szkolenia w administracji publicznej dla młodych urzędników (początkujących lub doświadczonych) i przyszłych pracowników administracji publicznej .
Stypendia Eiffel: Stypendia Eiffel są przeznaczone dla cudzoziemców studiujących we francuskich uczelniach na studiach magisterskich (poziom Master) lub doktoranckich. Kandydatów do stypendium proponuje uczelnia, a wnioski są rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną złożoną ze specjalistów powołanych przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Campus Bourses, katalog programów stypendialnych

JPEG

W wyszukiwarce Campus Bourses na stronach internetowych Campus France znajdziesz stypendia, które mogą Cię zainteresować. Baza ta została stworzona specjalnie z myślą o zagranicznych studentach pragnących studiować we Francji.

opublikowano 17/09/2018

Haut de page