Przyjęcie z okazji przyjazdu do Polski delegacji CRIF [fr]

W dniu 17 kwietnia br. Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, wydał przyjęcie na cześć Przedstawicielskiej Rady Żydowskich Instytucji we Francji (CRIF), w którym uczestniczył Pan Zvi Rav-Ner, Ambasador Izraela w Polsce, i Pan Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski. Liczna delegacja CRIF, wraz z jej przewodniczącym Panem Richardem Prasquier, gości w Warszawie, gdzie 19 kwietnia weźmie udział w obchodach 70. rocznicy Powstania w Getcie, wydarzenia o dużym znaczeniu dla stolicy Polski. Jak wiemy, Żydzi z warszawskiego getta doświadczyli szczególnego okrucieństwa podczas okupacji przez Niemcy hitlerowskie.

CRIF jest rzecznikiem i instytucjonalnym reprezentantem żydowskiej wspólnoty we Francji. Nazwa CRIF została nadana pod koniec wojny, w 1944 roku, Komitetowi Ogólnej Obrony, który powstał w Lyonie w ponurych latach okupacji, w celu niesienia pomocy prześladowanym Żydom. Obecnie głównym zadaniem Rady jest walka z antysemityzmem, rasizmem, nietolerancją i wykluczeniem. Walczy o poszanowanie Praw Człowieka i czuwa nad zachowaniem pamięci o Zagładzie Żydów.

Po przemówieniu Pana Ambasadora Pierre’a Buhlera głos zabrali Pan Prezes Prasquier, w imieniu CRIF, i Pan Tomasz Miedziński, Prezes polskiego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. W uznaniu roli Francji w walce z Niemcami hitlerowskimi i w podziękowaniu za pomoc udzieloną żydowskim ofiarom Pan Miedziński przekazał Panu Ambasadorowi Buhlerowi honorowy medal "Powstanie w Getcie Warszawskim" i dyplom.

W dniu 19 kwietnia podczas obchodów rocznicy Powstania w Getcie, zostanie uroczyście otwarte Muzeum Historii Żydów Polskich, bardzo nowoczesne przedsięwzięcie architektoniczne, z którego Warszawa może być dumna. Muzeum będzie czynne dla publiczności następnego dnia i przedstawi szeroką propozycję wystaw, chociaż urządzanie Muzeum zakończy się dopiero pod koniec 2013 roku.

- Aby przeczytać przemówienie Ambasadora, kliknij TUTAJ

JPEG

JPEG - 188.5 kb
Na pierwszym planie, p. Richard Prasquier, Przewodniczący Przedstawicielskiej Rady Żydowskich Instytucji we Francji (CRIF)
JPEG - 165.7 kb
Pan Tomasz Miedziński, Prezes polskiego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, przekazuje Panu Ambasadorowi Buhlerowi honorowy medal "Powstanie w Getcie Warszawskim" i dyplom
JPEG - 175.4 kb
Z lewej do prawej: p.Richard Prasquier, p.Pierre Buhler i p.Tomasz Miedziński

opublikowano 18/04/2013

Haut de page