Przyjęcie z okazji konferencji dot. regulacji rynku wydawniczego [fr]

Przyjęcie 17 marca 2014 r.
z okazji konferencji „Co państwa muszą robić, by wspierać czytelnictwo i rynek wydawniczy?”
i uruchomienia portalu „Culturethèque”, francuskiej mediateki cyfrowej w Polsce.

Szanowni Państwo,

Cieszę się, że mogę gościć licznych uczestników konferencji zatytułowanej „Co państwa muszą robić, by wspierać czytelnictwo i rynek wydawniczy? Francja, Niemcy, Polska: o pozytywnych skutkach regulacji rynku książki oraz o dążeniach do ich wprowadzenia w Polsce”. Odbyła się ona z inicjatywy Polskiej Izby Książki, której prezesa, Pana Włodzimierza Albina, pragnę powitać w tym miejscu, i Instytutu Książki, którego dyrektora, Pana Grzegorza Gaudena witam równie serdecznie.

Konferencja ta była doskonałą okazją dla polskich, niemieckich i francuskich uczestników do wymiany poglądów na temat wyjątkowo nam bliski, jakim jest regulacja rynku książki. Pragnę szczególnie podziękować za obecność i udział w debacie Panu Nicolasowi Georgesowi, dyrektorowi do spraw książek i czytelnictwa we francuskim Ministerstwie Kultury i Komunikacji.

We Francji, według ostatniego raportu Generalnej Inspekcji Finansów i Generalnej Inspekcji do spraw kulturalnych, na temat „wkładu kultury we francuską gospodarkę”, wartość dodana sektora wydawniczego wynosi 5,5 miliarda euro, a jej ogólny udział w gospodarce jest równy 15,4 miliardom euro, co stanowi 0,3% PKB. Sektor ten zatrudnia około 34 tysięcy osób.

Należy więc przeanalizować przyszłość książki pod trzema różnymi kątami, a mianowicie:
- dostosowania książek i naszych przemysłów kulturalnych do nowych technologii,
- konkurencyjności rynku książki w warunkach zglobalizowanej gospodarki,
- ale również – i taki jest sens regulowania rynku książki – pod względem różnorodności oferty, po to by książki, papierowe lub cyfrowe, nadal wzbudzały dyskusje opinii publicznej i przyczyniały się do różnorodności kulturowej.

Mam nadzieję, że dzisiejsza poranna konferencja i nasze wieczorne dyskusje pozwolą nam znaleźć innowacyjne rozwiązania pozwalające pogodzić te trzy cele.

Nawiązując do potrzeby znalezienia nowych rozwiązań w tym zmieniającym się otoczeniu, pragnę Państwa poinformować o uruchomieniu portalu „Culturethèque” w Polsce. Ta francuska mediateka cyfrowa, której zaletą jest również to, że przyczynia się do popularyzowania nowych technologii, została stworzona przez Instytut Francuski, którego wicedyrektorkę departamentu Języka Francuskiego, Książki i Wiedzy, Panią Judith Roze, mam zaszczyt powitać.

Każdy użytkownik mediatek warszawskiego i krakowskiego Instytutu Francuskiego będzie miał dostęp nie tylko do dokumentów w postaci materialnej, ale także do wyboru książek, artykułów prasowych, filmów dokumentalnych i innych produktów kulturalnych w formie cyfrowej. Będzie również można wypożyczyć czytniki książek elektronicznych. Teraz zobaczą Państwo krótki film na ten temat. A ja tymczasem życzę Państwu owocnej dyskusji, w nadziei, że książka nadal będzie odgrywała w naszym zmieniającym się społeczeństwie tę istotną rolę, do której została powołana.

opublikowano 19/03/2014

Haut de page