Przyjęcie z okazji francusko-polskich spotkań dot. energii jądrowej (3 października 2012)

Przemówienie podczas przyjęcia z okazji francusko-polskich spotkań dot. energii jądrowej (3 października 2012)

Jest mi niezmiernie miło, że mogę dokonać otwarcia francusko-polskich spotkań biznesowych na temat energetyki jądrowej i że mogę gościć Państwa tak licznie zgromadzonych w Rezydencji Ambasady Francji.

Energia jest niezbędna dla rozwoju gospodarczego i społecznego, a dzisiejsze rozstrzygnięcia w zakresie energetyki kształtować będą społeczeństwo jutra.

Obok ropy naftowej i gazu, źródeł energii pierwotnej, które miały swój znaczący udział w rozwoju naszych społeczeństw i które pozostają nadal w centrum naszego zainteresowania, w kontekście nieuniknionych napięć geopolitycznych na polu międzynarodowym, pojawiły się dziś nowe wyzwania w dziedzinie energetyki.

Wyczerpywanie się naturalnych zasobów paliw kopalnych, czyli gazu, ropy naftowej czy węgla, rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony rozwijających się krajów o takim znaczeniu, jak Chiny, Indie czy Brazylia, oraz konieczność uwzględnienia zrównoważonego podejścia do rozwoju sprawiają, że należy na nowo przemyśleć politykę energetyczną.

Wiemy już bez najmniejszej wątpliwości, że czasy obfitych zasobów energii, niemal niewyczerpanej a przy tym niedrogiej, tak koniecznej w rozwoju gospodarczego, już się skończyły. W chwili obecnej, w centrum zainteresowania są odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, zmiany klimatyczne i potrzeba ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Wśród ogółu długofalowych strategii energetycznych branych pod uwagę, energia jądrowa jawi się jako jedna z niewielu, które mogą jednocześnie zapewnić dywersyfikację miksu energetycznego, redukcję zależności energetycznej, bezpieczeństwo dostaw, wytwarzanie energii najniższym kosztem bez towarzyszącej emisji gazów cieplarnianych.

Jednocześnie, postęp technologiczny w zakresie reaktorów nowej generacji, bezpieczeństwa oraz zarządzania zużytym paliwem pozwala uspokoić obawy opinii publicznej i ułatwia decydentom podjęcie decyzji.

Francja wdrożyła swój program energetyki jądrowej wskutek pierwszego kryzysu na rynku ropy naftowej w latach 70 [siedemdziesiątych]. Obecnie 80% [osiemdziesiąt procent] prądu wytwarzanego we Francji pochodzi z elektrowni jądrowych.

Ten rozwój na wielką skalę całej sieci elektrowni jądrowych we Francji przełożył się na wiedzę fachową, która przyczyniła się do międzynarodowego uznania kompetencji Francji zarówno w zakresie budowy i eksploatowania tych elektrowni, w dziedzinie przerobu wypalonego paliwa, jak i w kwestii bezpieczeństwa, które stało się wyzwaniem najważniejszym.
Francuskie firmy oraz operatorzy eksploatujący te elektrownie zyskali zatem międzynarodową renomę i rangę w sektorze wysokich technologii, gdzie grono liderów jest bardzo wąskie. Ich know-how i technologie cieszą się uznaniem na całym świecie.

W tym samym czasie Polska postanowiła wkroczyć w erę energetyki jądrowej, planując zbudowanie elektrowni o mocy 3000 MW [trzech tysięcy megawatów] w perspektywie 2023 [dwa tysiące dwudziestego trzeciego] roku.

Nasze oba kraje mają więc obiektywne powody, by rozwijać współpracę przemysłową i naukową w dziedzinie jądrowej, co z samej natury wymaga długofalowego zaangażowania z obu stron.

Ta dynamika i poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy przejawia się również teraz, jeśli zważyć na znaczenie i rangę tutaj zebranych gości ; skorzystam więc z tej okazji by podziękować Panu Kubackiemu za przybycie dzisiaj i za udział w jutrzejszej oficjalnej inauguracji. Dziękuję oczywiście również licznie reprezentowanym firmom polskim i francuskim, które zechciały przyjąć nasze zaproszenie.

Chciałbym poza tym podkreślić, że liczebność i ranga delegacji francuskiej jest dla mnie oczywistym dowodem znaczenia, jakie nasi przemysłowcy przywiązują do zacieśniania więzi z Polską. Zresztą w jutrzejszym wydarzeniu zechciało również uczestniczyć francuskie zrzeszenie przemysłu jądrowego (GIIN), skupiające ponad 200 [dwieście] firm i zakładów tej branży, od małych i średnich przedsiębiorstw po największe koncerny.

Wachlarz uczestników, reprezentujących zarówno małe firmy jak i duże przedsiębiorstwa, obejmuje całą różnorodność wiedzy fachowej ; mogę więc bez obaw zapewnić naszych polskich partnerów, że nie zawiodą się na kontaktach, jakie uda się im nawiązać przy tej okazji.

Na koniec dziękuję organizatorom tego przedsięwzięcia ; są to : warszawskie Biuro Ubifrance we współpracy z Radcą ds. Jądrowych i delegatem francuskiego Komisariatu ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA), panem Philippe’em Pierrard, którzy wespół z naszymi polskimi przyjaciółmi zaangażowali się na rzecz powodzenia tego przedsięwzięcia z korzyścią dla naszych krajów.

Dernière modification : 17/10/2012

Haut de page