Przyjęcie z okazji Francusko-Polskiego Dnia Przemysłu Obronnego [fr]

Dnia 19 lutego 2014 r. Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wydał w swej Rezydencji przyjęcie na zakończenie Francusko-Polskiego Dnia Przemysłu Obronnego.

W konferencji pod tym tytułem, która miała miejsce w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, uczestniczyło około stu osób, a wśród nich przedstawiciele francuskiego i polskiego przemysłu obronnego, wysokiej rangi urzędnicy państwowi obu krajów – zarówno cywilni, jak i wojskowi – a także parlamentarzyści. Z inicjatywą zorganizowania takiej konferencji wystąpili wspólnie Departament Polityki Zbrojeniowej MON pod dyrekcją generała brygady Włodzimierza Nowaka, a ze strony francuskiej Naczelna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (DGA).

Delegacji francuskiej, w skład której wchodziła grupa oficerów i inżynierów Naczelnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia, a także liczni francuscy przedsiębiorcy, przewodniczył generał inżynier Jean-Pierre Devaux, szef Dyrekcji do spraw Strategii w ramach DGA.

JPEG - 133.3 kb
Przyjęcie z okazji Francusko-Polskiego Dnia Przemysłu Obronnego (od lewej : generał brygady Włodzimierz Nowak, Ambasador Pierre Buhler, generał inżynier Jean-Pierre Devaux).

Celem tej konferencji było stworzenie sposobności dla bezpośrednich kontaktów typu „business to business” dla francuskich i polskich przedsiębiorców z branży zbrojeniowej, dla lepszego zidentyfikowania tych sektorów, w których możliwe jest zawiązanie współpracy; wszystko wskazuje na to, że cel ten został w pełni osiągnięty.

Ambasador Francji, generał inżynier Devaux oraz generał Nowak podkreślali w swych przemówieniach ciężar gatunkowy oraz zasięg współpracy pomiędzy Francją a Polską, korzystnej dla obu krajów, a przy tym niezbędnej dla Europy

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 7.1 Mb
Przemówienie generała inżyniera Jean-Pierre Devaux

JPEG

opublikowano 19/03/2014

Haut de page