Przyjęcie w rezydencji Ambasadora Francji na cześć stypendystów rządu francuskiego

Ambasador Francji Pierre Buhler przyjął 10 czerwca 2015 roku w swojej rezydencji tegorocznych laureatów programu stypendialnego rządu francuskiego przyznawanego na ukończenie studiów magisterskich lub zrealizowanie doktoratu typu "cotutelle" we Francji.

JPEG

Co roku Ambasada Francji przyznaje od trzydziestu do czterdziestu stypendiów polskim studentom i młodym naukowcom, którzy pragną uzupełnić swoje wykształcenie we Francji.

Pan Ambasador wygłosił przemówienie, w którym pogratulował laureatom, przypomniał znaczenie wymiany dla francusko-polskiej współpracy oraz podkreślił, że dzielenie się wiedzą i ideami jest korzystne dla obu krajów.

Pan Ambasador zachęcił również tegorocznych laureatów programów stypendialnych do zapisania się do „Club France en Pologne”, sieci liczącej obecnie ponad 1 500 członków, do której należą nowi i byli stypendyści rządu francuskiego oraz polscy absolwenci uczelni francuskich.

Wzbudzając wielkie zainteresowanie wśród publiczności, Pan Andrzej Banasiak przedstawił swoją polsko-francuską drogę zawodową opowiadając m.in. o studiach w ramach podwójnego dyplomu francusko-polskiego realizowanych na Politechnice Poznańskiej i na Telecom Bretagne.

JPEG

Przyjęcie było również okazją do rozpoczęcia drugiej edycji „programu mentoringu”. Każdemu tegorocznemu laureatowi wyjeżdżającemu do Francji w ramach stypendium rządu francuskiego, przydzielony został „mentor”, który sam jest członkiem Club France en Pologne i był stypendystą rządu francuskiego. Podczas przyjęcia każdy nowy stypendysta miał możliwość poznania swojego „patrona” lub „patronki”. Tego rodzaju relacje między byłymi i nowymi stypendystami nawiązane w duchu współpracy i pomocy, powinny prowadzić do wzajemnego wzbogacenia, ułatwiając tym samym adaptację we Francji i osiągnięcie sukcesów.

Club France en Pologne przedstawił swoją działalność i formy pomocy proponowanej studentom w celu stworzenia sieci osobistych i zawodowych kontaktów, pozwalających na utrzymane więzi, tak między osobami jak i krajami.

Na zakończenie przyjęcia zorganizowane zostało losowanie, które pozwoliło na wręczenie jednemu z tegorocznych laureatów stypendiów rządu francuskiego Piotrowi Konarskiemu biletu lotniczego do Francji (w obie strony) sponsorowanego przez Air France.

JPEG - 100.5 kb
W wyniku losowania jednen z tegorocznych laureatów stypendiów rządu francuskiego Piotr Konarski wygrał bilet lotniczy do Francji (w obie strony) sponsorowany przez Air France

opublikowano 10/09/2015

Haut de page