Przyjęcie w rezydencji Ambasadora Francji na cześć stypendystów francuskiego rządu [fr]

Ambasador Francji przyjął 12 czerwca 2014 roku w swojej rezydencji tegorocznych zdobywców stypendium rządu francuskiego na ukończenie studiów w ramach Master 2 i doktoratu typu "cotutelle". Co roku Ambasada Francji przyznaje około trzydziestu stypendiów polskim studentom i młodym naukowcom, którzy pragną uzupełnić swe wykształcenie we Francji.

Pan Ambasador wygłosił przemówienie, w którym pogratulował laureatom, przypomniał znaczenie tej wymiany dla francusko-polskiej współpracy, podkreślił, że wymiana wiedzy i idei jest korzystna dla obu krajów (przemówienie Ambasadora)

JPEG - 59 kb
Ambasador ze zdobywcami stypendium francuskiego rządu

Ambasador zachęcił laureatów konkursu dla stypendystów do wstąpienia do „Club France en Pologne”, który liczy obecnie około tysiąca członków, nowych i dawnych stypendystów francuskiego rządu i polskich absolwentów wyższych szkół francuskich.

Pani Katarzyna Czora, absolwentka ENA, francuskiej Wyższej Szkoły Administracji, opowiedziała o swych doświadczeniach związanych z 16-miesięcznym pobytem w tej prestiżowej szkole. Jej opowieść wzbudziła żywe zainteresowanie polskich studentów.

JPEG

Przyjęcie stało się również okazją do zainaugurowania „programu patronackiego”. Od tego roku, każdy student wyjeżdżający do Francji na stypendium francuskiego rządu będzie miał patrona, członka „Club France en Pologne”, również dawnego stypendystę francuskiego rządu. Każdy nowy stypendysta mógł poznać swego „patrona” lub „patronkę”. Tego rodzaju więzy między dawnymi i nowymi stypendystami nawiązane w duchu współpracy i pomocy, powinny prowadzić do wzajemnego wzbogacenia, ułatwić adaptację we Francji i osiągnięcie sukcesów w nauce.

JPEG

Club France en Pologne i jego partner APGEF (Stowarzyszenie Polaków z Wielkich Szkół Francuskich) przedstawiły na ekranie działalność i formy pomocy proponowanej studentom w celu stworzenia sieci osobistych i zawodowych kontaktów z przedstawicielami obu krajów.

JPEG

opublikowano 13/06/2014

Haut de page