Przyjęcie w Rezydencji Ambasadora Francji (11 listopada 2015 r.)

Przyjęcie w Rezydencji Ambasadora Francji 11 listopada 2015 r.Szanowne Panie i Szanowni Panowie Ambasadorowie,
Szanowni Panowie Senatorowie i Posłowie
Szanowni Panowie Oficerowie,
Szanowni Panowie Dyrektorzy,
Drodzy Profesorowie i Drodzy Rodacy,
Drodzy Licealiści i Uczniowie,
Drodzy Kombatanci, Drodzy Przyjaciele,

Jestem zaszczycony i cieszę się, że mogę Państwa gościć w mojej rezydencji, by wspólnie zakończyć obchody upamiętniające koniec pierwszej wojny światowej. Dzisiejsze uroczystości były okazją do złożenia poległym, wszystkim poległym, godnego, pełnego powagi i należnego im hołdu.

Data 11 listopada 1918 roku stanowi kamień milowy w dziejach dwudziestego (XX) wieku. Na całym świecie, a szczególnie w Europie, było to stulecie żmudnej i przepełnionej cierpieniem pracy nad tworzeniem trwałej zgody pomiędzy państwami i narodami. Patrząc dzisiaj na przedstawicieli niegdysiejszych adwersarzy, którzy stali razem na Cmentarzu Powązkowskim zjednoczeni w chwili zadumy, uzmysławiamy sobie jak blisko jesteśmy pełnej zgody. Uświadamiamy sobie, że składając hołd tym, którzy oddali życie podczas pierwszej wojny światowej, czcimy wspólnie ich pamięć niezależnie od munduru, jaki nosili, czy od sztandaru, pod którym służyli. Takie jest właśnie przesłanie pokoju, przesłanie, które chciałbym skierować do młodego pokolenia, obecnego wśród nas dzisiejszego wieczoru. Mam nadzieję, że to młode pokolenie będzie kontynuować wysiłki, które, prawie od wieku, były w tym kierunku czynione.

Cieszę się więc z Państwa obecności, dzięki której możemy wspólnie – a nie każdy z osobna – i uroczyście upamiętniać te tragiczne wydarzenia stanowiące dzisiaj o naszej jedności. Zanim przystąpię do wręczenia medali, by uczcić polsko-francuską współpracę, wznieśmy toast za pokój.

Sławomir CICHOCKI

Podpułkownik Sławomir CICHOCKI, pełniący służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej, zostanie dziś odznaczony brązowym medalem obrony narodowej z agrafką „Gwardia Republikańska”

To odznaczenie wyróżnia oficera, znawcę języka francuskiego i miłośnika kultury francuskiej, który dowiódł w ostatnich latach swojego wielkiego zaangażowania w relacjach z Francją, a zwłaszcza z Gwardią Republikańską.

Sumienny i obdarzony wyjątkowymi zdolnościami organizacyjnymi w wielkim stopniu ułatwił współpracę pomiędzy Gwardią Republikańską a Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, szczególnie podczas wzajemnych wizyt tych jednostek w Polsce i we Francji przy okazji uroczystości wojskowych.
Ponadto, sprawując kilka lat temu nadzór nad udziałem delegacji Wojska Polskiego w obchodach święta 11 listopada zorganizowanych w Warszawie przez Ambasadę Francji, wniósł wielki wkład w ich sprawny przebieg.
Z uwagi na swoją działalność na rzecz polsko-francuskiego braterstwa broni zasługuje, by zostać wyróżnionym.

Marek PŁONKA - odznaczony brązowym Medalem Obrony Narodowej z agrafką „Żandarmeria Narodowa”

Wysłany do Republiki Środkowoafrykańskiej w okresie od 29 czerwca do 15 grudnia 2014 r. w ramach misji „EUFOR” w charakterze podoficera komórki wywiadowczej (Intel Cell), wykazał się pięknymi cechami żołnierskimi.

Jako zastępca komendant komórki wywiadowczej zintegrowanej w ramach sił EUFOR, w bardzo skuteczny sposób wspierał swego przełożonego.

Działając na co dzień przy Siłach Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w biurze wywiadowczym, potrafił również stworzyć sieć kontaktów wśród ludności cywilnej. Uzyskał w ten sposób cenne informacje, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w dziedzinie stosowania prawa, szczególnie w zwalczaniu przestępczości. Dzięki wytrwałości w zakresie nauki francuskiego bez trudu pokonał barierę językową.

Ten doświadczony podoficer o miłym usposobieniu przyniósł zaszczyt siłom Misji Pokojowej EUFOR w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ryszard SKOCZYLAS –
odznaczony brązowym Medalem Obrony Narodowej z agrafką „Żandarmeria Narodowa”

Wysłany do Republiki Środkowoafrykańskiej w okresie od 29 czerwca do 15 grudnia 2014 r. w ramach misji „EUFOR” w charakterze komendanta plutonu żandarmerii mobilnej, wykazał się pięknymi cechami żołnierskimi.
Jako komendant polskiego plutonu działał w ramach wspólnych patroli z udziałem Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie gminy Bangi.

Szczególnie wsławił się 31 lipca 2014 r. podczas patrolu w 3. dzielnicy Bangi dzięki uzyskanym informacjom skonfiskował broń, odzyskując amunicję i granaty. Nie wahał się narazić na niebezpieczny ostrzał, zachował zimną krew, dzięki czemu udało się uniknąć przypadkowych ofiar i strat.

W przykładny i wyjątkowy sposób opanował sytuację w niesprzyjających okolicznościach i podwyższonym ryzyku.
Swą przykładną postawą zasłużył na pochwałę.

Przyniósł zaszczyt siłom Misji Pokojowej EUFOR w Republice Środkowoafrykańskiej.

Dernière modification : 12/11/2015

Haut de page