Przyjęcie na cześć stypendystów rządu francuskiego

Szanowni Profesorowie,
Szanowni Członkowi Jury,
Drodzy Stypendyści,
Szanowni Państwo,

Miło mi przywitać dzisiejszego wieczoru trzydziestu pięciu tegorocznych stypendystów francuskiego rządu, a wśród nich laureatkę stypendium prestiżowego programu EIFFEL. Wszystkim składam podwójne gratulacje: przede wszystkim przeszliście Państwo pierwszy trudny etap (członkowie jury są bardzo wymagający a poziom bardzo wysoki); poza tym dokonali Państwo słusznego wyboru, czyli studiów za granicą, zwłaszcza we Francji. Taki etap w życiorysie pozwoli Państwu pogłębić wykształcenie i zdobyć dodatkowy atut zwiększający szanse na rynku pracy i przyczyniający się także do Państwa rozwoju osobistego. No i ostatnie zadanie dzisiaj, zanim Państwo wyjadą, polega na wysłuchaniu przemówienia ambasadora!

Wśród obecnych tutaj stypendystów są studenci nauk ścisłych (biologii, chemii, fizyki, matematyki), kierunków inżynieryjnych, nauk humanistycznych, ekonomii, prawa, nauk politycznych… Wielu z nich wyjedzie na uniwersytety i do renomowanych wyższych szkół w Paryżu (Ecole Normale Supérieure, Arts et Métiers ParisTech, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris-Sorbonne, Paris-Saclay, Ecole de l’image GOBELINS). Państwa kierunki podróży są także urozmaicone pod względem geograficznym: prócz Paryża, są to Tuluza, Bordeaux, Lyon, Cluny, Strasburg, Tours, Marsylia, Montpellier i Sofia-Antipolis, by studiować na tamtejszych uniwersytetach, w wyższych szkołach inżynierskich i handlowych.

Ten szeroki wachlarz uczelni świadczy o różnorodności waszych zainteresowań, ale również o możliwościach naszych uczelni, które oferują bardzo zróżnicowane kierunki studiów, jak o bogactwie francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej.

Dziś wieczorem gościmy również dwudziestu stypendystów-naukowców, którzy wyjadą na zaproszenie francuskich ośrodków naukowych na okres od jednego do trzech miesięcy, by tam pracować na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i francuskimi zespołami naukowców. Mam nadzieję, że te projekty okażą się owocne i przyczynią się do tego, że będą Państwo mogli kandydować do udziału w programie POLONIUM lub w projektach europejskich. Dodam jeszcze, że co czwarty w tej grupie naukowców był wcześniej stypendystą francuskiego rządu (na poziomie Master 2 lub doktoranckim). Świadczy to o trwałości współpracy polsko-francuskiej, której sprzyja nasz program stypendialny.

Francja gości obecnie blisko dwa i pół tysiąca polskich studentów, a w Polsce przebywa około dwa tysiące siedmiuset studentów francuskich. Naszym ambitnym zamiarem jest dalsze pogłębianie wymiany studenckiej w ramach programu ERASMUS, a także w związku z ofertą podwójnych, polsko-francuskich dyplomów, jak i wraz z rozwojem współpracy dwustronnej. Wiem, że możemy do tego celu zmierzać dzięki pełnej dynamizmu działalności biur Campus France w Krakowie i Warszawie.

Wyjadą Państwo wkrótce do Francji, wyposażeni w wiedzę zdobytą głównie w Polsce. A z Francji wrócą Państwo – jestem o tym przekonany - bogatsi o nowe idee i metody pracy. Zdobędą Państwo dodatkowe umiejętności w swych specjalnościach, a prócz tego pobyt we Francji sprawi też, że reprezentować Państwo będą pewną dwukulturowość, korzystając z nawiązanych kontaktów i rodzących się przyjaźni, które być może towarzyszyć będą Państwu przez całe życie prywatne i zawodowe.

Śledzenie drogi zawodowej zagranicznych stypendystów, którzy studiowali we Francji bądź przebywali u nas w jednym z ośrodków badawczych jest jednym z priorytetów francuskiego Ministerstwa Spraw Europejskich i Zagranicznych. W dwa tysiące czternastym roku uruchomiło ono nową międzynarodową platformę cyfrową zwaną „France Alumni”, której celem jest podtrzymywanie kontaktów z byłymi absolwentami i pomiędzy nimi, i to na skalę całego świata.

Polski oddział tej sieci kontaktów, zwany France Alumni Pologne, liczy obecnie ponad trzy tysiące członków, zrzeszonych w tej platformie czy w ramach portali społecznościowych Facebook lub LinkedIn. W jego skład wchodzą polscy absolwenci francuskich uczelni wyższych, byli uczniowie Liceum Francuskiego w Warszawie oraz polscy stypendyści francuskiego rządu.

Zapisanie się do sieci France Alumni jest darmowe. Umożliwia zachowanie więzi z Francją, z językiem i kulturą tego kraju, a prócz tego pozwala stworzyć sobie sieć kontaktów osobistych i zawodowych. Członkowie tej sieci spotykają się regularnie na wieczorach tematycznych, które są organizowane w ciągu rok.

France Alumni Pologne rozwija także partnerską współpracę z przedsiębiorstwami pomagając im w rekrutacji pracowników o profilu francusko-polskim i udostępnia swym członkom informację internetową o ofertach zatrudnienia i stażach.

Pragnę przy tej okazji podziękować za okazane zaufanie tym firmom, które współpracują z siecią France Alumni i ją wspierają. Przedstawiciele niektórych z tych firm są dzisiaj wśród nas.

Drodzy stypendyści, gorąco Państwa zachęcam do dołączenia do tej sieci i do podtrzymywania tych związków i do dzielenia się swymi doświadczeniami z innymi byłymi stypendystami i absolwentami studiów we Francji, frankofilami i przyjaciółmi Francji.

Należą Państwo do tych nowych pokoleń, które mają to szczęście, że mogą kształcić się w całej Europie, co stało się obecnie wręcz naturalne. Korzystajcie więc z tej szansy. W Państwa rękach jest nasza wspólna europejska przyszłość. Ponawiam Państwu moje gratulacje. Życzę Państwu samych sukcesów.

Dziękuję za uwagę.

opublikowano 29/06/2018

Haut de page