Przyjęcie na cześć maturzystów Liceum Francuskiego w Warszawie [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler gościł w swej rezydencji 25 czerwca tegorocznych maturzystów Liceum Francuskiego w Warszawie i ich rodziców. Maturzyści osiągnęli w tym roku doskonałe wyniki: 95% czyli 38 absolwentów zdało maturę, w tym 31 z wyróżnieniem: 12 maturzystów uzyskało wynik „bardzo dobry”, 7 „dobry”, a 12 – „dostateczny”.

JPEG

W uroczystości uczestniczyło grono pedagogiczne: dyrektor Daniel Raynal i liczni profesorowie, wyraźnie dumni z wyników swej pracy - doskonałych stopni uzyskanych przez uczniów.

JPEG

Dwaj maturzyści otrzymają Stypendium Rządu Francuskiego „Excellence Major” na studia we Francji. Agencją ds. nauczania francuskiego za granicą (AEFE) wybiera każdego roku najlepszych uczniów zagranicznych, którzy pragną studiować we Francji.
Ambasador pogratulował maturzystom i przypomniał w swym przemówieniu znaczenie bogatego, interkulturowego środowiska, w jakim się rozwijali i zdobywali wiedzę. To ono wyposażyło tych przyszłych studentów w narzędzia intelektualne pozwalające funkcjonować w świecie pełnym trudnych wyzwań, w którym umiejętność prowadzenia dialogu i porozumiewania się, umożliwia nawiązanie potrzebnych, trwałych i owocnych kontaktów.
Ambasador podziękował gronu pedagogicznemu i administracji Liceum Francuskiego, członkom Rady Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy powierzyli swe dzieci Liceum Francuskiemu, przekonani o doskonałości francuskiego systemu szkolnego.

JPEG

Zachęcił maturzystów do wstępowania do „Club France en Pologne”, liczącego obecnie ponad 1700 członków, a wśród nich wielu byłych uczniów Liceum Francuskiego w Warszawie i Polaków, którzy ukończyli wyższe studia we Francji.

JPEG

opublikowano 01/02/2016

Haut de page