Przyjęcie na cześć francusko-polskiej współpracy naukowej [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler zaprosił 29 maja 2014 roku do swej rezydencji przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, którzy współpracują z Francją. Na przyjęciu obecni byli między innymi prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Michał Kleiber, rektor Uniwersytetu Śląskiego i zarazem przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich profesor Wiesław Banyś oraz przedstawicielka Departamentu Współpracy Międzynarodowej polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani Magdalena Bem-Andrzejewska.

JPEG

Nauka i technologia są nieodzowne dla rozwijania bogatej już i różnorodnej współpracy polsko-francuskiej. Umowa o współpracy, zawarta między francuskim ośrodkiem badań naukowych CNRS i Polską Akademią Nauk Kontakty ukazuje, jak intensywne są te kontakty. W węższej dziedzinie dot. energii jądrowej, liczne projekty szkoleniowe i badawcze oraz bogata wymiana naukowa oparte są na porozumieniu podpisanym w 2009 roku pomiędzy sześcioma instytutami badawczymi Polskiej Akademii Nauk specjalizującymi się w badaniach jądrowych a francuskim Komisariatem do spraw Energii Atomowej CEA.

W przemówieniu Ambasador przypomniał, że nauka, technologia i innowacyjność stanowią kluczowe wyzwania dla naszych krajów i dla całej Unii Europejskiej, że nowy program ramowy w zakresie badań i rozwoju „HORYZONT 2020”, którego budżet na lata 2014-2020 wyniesie blisko 80 miliardów euro, stanowi dla Francji i dla Polski doskonałą okazję do współdziałania. Zwrócił się więc do współpracujących już ze sobą naukowców, by uwzględnili możliwości rozwojowe, jakie stwarza ten program.

Ambasador nawiązał również do 48 francusko-polskich projektów naukowych, które zostały wyłonione 10 stycznia tego roku w ramach programu POLONIUM i które będą mogły liczyć na wsparcie zarówno Ambasady Francji, jak i polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ciągu ostatnich pięciu lat, program POLONIUM umożliwił naukowcom odbycie ponad tysiąca wyjazdów, co dla naukowców obu krajów znaczyło ponad pięć tysięcy dni pobytów naukowych we Francji i w Polsce.

Następnie Ambasador wręczył dwojgu młodym naukowcom nagrody imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Nagroda ta ustanowiona została dzięki hojnemu wsparciu ze strony firm EDF, AREVA i Air France, w celu wyróżnienia rozpraw doktorskich dotyczących energetyki jądrowej. (Link do strony (po angielsku) o tej nagrodzie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/4969-2/)

Pierwszą nagrodę jury przyznało pani doktor Agacie Łamacz za pracę dotyczącą katalitycznego usuwania zanieczyszczeń powstających przy spalaniu gazu wydzielanego podczas gazyfikacji węgla. Pani Agata Łamacz skończyła studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Andrzeja Krztonia, niedawno odznaczonego francuskim orderem Palm Akademickich, przy udziale profesora Géralda Djéga-Mariadassou. Pani Łamacz jest obecnie pracownikiem naukowym w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. (Link do odpowiedniej planszy http://institutfrancais.pl/sciences-universites/files/poster_lamacz1.pdf)

JPEG

Drugą nagrodę przyznano panu doktorowi Mariuszowi Woźniakowi, który studia doktorskie odbył w systemie zwanym co-tutelle, jednocześnie na Politechnice Wrocławskiej (u profesora Janusza Mroczki) i na francuskim Uniwersytecie Aix-Marseille (u profesora Fabrice’a Onofri), przy współfinansowaniu ze strony Ambasady Francji w Polsce. Rozprawa doktorska dotyczyła charakterystyki agregatów nanocząsteczek powstających w reaktorach plazmowych. Pan Mariusz Woźniak jest obecnie asystentem i wykładowcą w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. (Link do odpowiedniej planszy http://institutfrancais.pl/sciences-universites/files/poster_wozniak4.pdf)

JPEG

Obie plansze prezentujące prace dwojga laureatów zostaną wystawione w pawilonie francuskim na Pikniku Naukowym organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik, w sobotę 31 maja br. w Warszawie.

opublikowano 30/05/2014

Haut de page