Przyjęcie koktajlowe z okazji konferencji „ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST” [fr]

Przyjęcie koktajlowe z okazji konferencji
„ROLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W REWITALIZACJI MIAST”
Poniedziałek 13 listopada 2017 r. w Rezydencji Ambasady Francji

Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca,
Szanowna Pani Prezes,
Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowni Panowie Merowie i Prezydenci Miast,
Szanowni Państwo Przedstawiciele Samorządów,
Drodzy Przyjaciele,

Cieszę się, że mogę Państwa gościć w rezydencji Ambasady Francji na koniec tego pierwszego dnia obrad. Dzisiejsze rozpoczęcie wydało mi się pasjonujące, przeżyłem więc zwyczajną dla ambasadora frustrację, że nie mogłem Państwu towarzyszyć przez resztę dnia.

Teraz jest okazja, by ponownie wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej konferencji.

Kieruję podziękowania przede wszystkim do polskiego Ministerstwa Rozwoju, w szczególności do jego dyrektora Pana Przemysława Derwicha. Ministerstwo to jest od wielu lat naszym nieodzownym partnerem. Konferencja Eco-Miasto, poświęcona tematyce zrównoważonego miasta, która odbyła się w dniach 8 i 9 listopada br., okazała się sukcesem dzięki właśnie wsparciu ze strony polskiego Ministerstwa Rozwoju.

Dziękuję także przedstawicielom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Słowa wdzięczności kieruję również do parlamentarzystów i radnych obu krajów, którzy tyle starań podjęli dla powodzenia tej konferencji. Składam podziękowania na ręce Pana Przewodniczącego Martin Malvy, zważywszy na pierwszoplanową rolę stowarzyszenia „Sites & Cités remarquables de France”, którym Pan kieruje.
Mam na myśli również Panią Dorotę Chudowską-Rączkę, prezesa Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, które współorganizowało dzisiejszą konferencję i jest naszym partnerem od wielu już lat. To właśnie dzięki jej wsparciu ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce zorganizowały w maju 2015 roku przepiękną wystawę w Pałacu Na Wodzie na terenie parku Łazienki Królewskie w Warszawie, wspomnianą dziś rano.
Na koniec witam naszych gości z Republiki Czeskiej i ze Słowacji, którzy dzisiejszej konferencji nadają wymiar europejski i uświadamiają nam fakt, że ochrona dziedzictwa kulturowego wykracza poza granice państw. UNESCO traktuje tę tematykę jako zadanie na płaszczyźnie międzynarodowej.

Wiemy, jakim zainteresowaniem cieszy się w naszych krajach dziedzictwo kulturowe. Liczne korzyści dla samorządów i pożytki gospodarcze z samej tylko turystyki nastawionej na poznanie dziedzictwa kulturowego szacuje się we Francji na ponad 15 miliardów euro rocznie. Co roku około 12 milionów zwiedzających przybywa na organizowane u nas we wrześniu „europejskie dni dziedzictwa”. Nasze ministerstwo spraw zagranicznych również działa na tej niwie organizując co roku dni otwarte i udostępniając zwiedzającym swoją zabytkową siedzibę przy Quai d’Orsay, jak i swoje ambasady na świecie.

Nie możemy jednak stać z założonymi rękami przed wieżą Eiffla, katedrą w Chartres czy zamkami nad Loarą i czekać na turystów. Nie możemy także godzić się na taki rozwój miast, który by nie szanował naszego dziedzictwa. Potrzeba nam śmiałych działań politycznych, zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Obecna konferencja świadczy o dynamizmie francusko-polskiej współpracy w tej dziedzinie. Nie wątpię, że będą dalsze etapy tej inicjatywy. Z satysfakcją odnotowuję, że planowany jest pobyt studyjny we Francji delegacji składającej się z reprezentantów trzech polskich ministerstw i przedstawicieli polskich miast, którzy udadzą się pod koniec listopada do Nantes i do Vitré. Jestem przekonany, że te doświadczenia staną się ciekawym źródłem wiedzy.

W Polsce wiele miast boryka się z podobnymi problemami, wynikającymi z niedawnych przemian gospodarczych. Myślę o Łodzi, Katowicach czy Wrocławiu, w których problem odrestaurowania i rewitalizacji dawnego centrum oraz wykorzystania dziedzictwa przemysłowego stawia się przed władzami miejskimi w całej ostrości. Jutro będzie mowa o tych aspektach.

Podczas mojej niedawnej wizycie w Łodzi, w tym polskim Manchesterze, mogłem na własne oczy stwierdzić, że zastosowane tam rozwiązania mogą stanowić model tego, jak wykorzystać tkankę miejską odziedziczoną po poprzednich epokach i rozwoju włókiennictwa na potrzeby działalności kulturalnej i artystycznej, społecznej czy gospodarczej. Myślę w szczególności o Manufakturze, zaprojektowanej przez francuskie biuro architektoniczne. Życzę Łodzi z całego serca, by stała się gospodarzem Wystawy EXPO 2022.

Mam także nadzieję, że list intencyjny podpisany w 2015 roku pomiędzy Forum Rewitalizacji z jednej strony i stowarzyszeniem „Sites & Cités remarquables de France” oraz Instytutem Francuskim w Polsce będzie mogło nadal przynosić owoce przez następne lata.

Te francusko-polskie inicjatywy są jakże zachęcające i spodziewam się, że będą kontynuowane i pogłębiane, w szczególności w ramach współpracy na szczeblu samorządów obu krajów.

Zanim przekażę głos panu przewodniczącemu Martin Malvy, chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na otwarcie 8 listopada br. placówki muzealnej Luwru w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Muzeum to, wyłaniające się z piasków pustyni, jest niejako symbolem przekonań, wokół których się jednoczymy.

„Kultura, edukacja, piękno kierują człowieczeństwo ku temu, co w nim najlepsze” – jak to ujął Prezydent Francji w przemówieniu inauguracyjnym. Obecna konferencja również przyczynia się do tego na swój sposób.

Życzę Państwu udanego dalszego udziału w konferencji.

opublikowano 14/11/2017

Haut de page