Przyjęcie dla uczczenia francusko-polskiej współpracy naukowej oraz z okazji wręczenia nagród im. Marii Skłodowskiej-Curie laureatom konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą energetyce (29 maja 2014) [fr]

Szanowny Panie Prezesie Polskiej Akademii Nauk,
Magnificencje,
Drodzy laureaci,
Szanowni Państwo,

Cieszę się bardzo, że mogę dziś wieczorem gościć tak licznie przybyłe osobistości, które zechciały przyjąć zaproszenie na to przyjęcie wydane dla uczczenia francusko-polskiej współpracy naukowej.

Nauka, technologia i innowacyjność stanowią kluczowe wyzwania dla naszych krajów i dla całej Unii Europejskiej. Należy budować Europejską Przestrzeń Badawczą oraz kłaść podwaliny pod innowacyjność przemysłową w Europie. Strategii „Europa 2020” towarzyszy cały szereg instrumentów pozwalających rozwijać potencjał kształcenia, badań naukowych i innowacyjności. Najważniejszym jest nowy program ramowy w zakresie badań i rozwoju „HORYZONT 2020”, którego budżet na lata 2014-2020 wyniesie blisko 80 miliardów euro.
Jego celem jest wspieranie trzech głównych priorytetów ujętych pod następującymi nazwami:

• „Doskonała baza naukowa”,

• „Wiodąca pozycja w przemyśle”,

• „Wyzwania społeczne”.

Współpraca naukowa między Francją i Polską ma wieloletnią tradycję. W ramach wspólnych działań w dwa tysiące jedenastym roku (2011) obchodziliśmy Rok Marii Skłodowskiej-Curie, z okazji setnej rocznicy uzyskania przez nią nagrody Nobla z chemii. Nauka wraz z technologią stanowią jeden z filarów długotrwałych relacji naszych krajów, czego konkretnym przykładem jest współpraca prowadzona między francuskim ośrodkiem badań naukowych CNRS i Polską Akademią Nauk, której Prezes, Profesor Michał Kleiber zechciał do nas dołączyć dzisiejszego wieczoru, za co mu gorąco dziękuję, czy też w dziedzinie energii jądrowej, liczne projekty szkoleniowe i badawcze oraz bogata wymiana naukowa, zapoczątkowana w 2009. Wtedy to zostało podpisane pierwsze porozumienie pomiędzy Polską Akademią Nauk a francuskim Komisariatem do spraw Energii Atomowej CEA, z udziałem sześciu polskich instytutów specjalizujących się w badaniach jądrowych.

Szerzej rzecz ujmując, francusko-polska współpraca naukowa zaowocowała również stałą wymianą naukowców i studentów, zarówno w zakresie nauk podstawowych, jak i stosowanych. Ambasada Francji wspiera tę współpracę poprzez program stypendiów, wyjazdów naukowych, dzięki programowi POLONIUM realizowanemu wspólnie z polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ciągu ostatnich pięciu lat, program POLONIUM pozwolił na sfinansowanie ponad tysiąca wyjazdów naukowych, czyli na ponad pięć tysięcy dni pobytu naukowców we Francji i w Polsce. Program mobilności kadry naukowej stanowi, moim zdaniem dopiero pierwszy etap prowadzący do lepiej subwencjonowanych programów, jak właśnie wcześniej wspomniany europejski program badawczy Horyzont 2020. Francja zamierza zwiększyć liczbę projektów składanych w ramach tego programu, mam też nadzieję, że konsorcja francusko-polskie będą coraz liczniej wspierały te wielostronne projekty.

Dzisiejszego wieczoru chciałbym wyrazić uznanie dla czterdziestu ośmiu projektów naukowych, które zostały wyłonione w styczniu tego roku, i które będą mogły liczyć na wsparcie naszej Ambasady oraz polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niektórzy z przedstawicieli tych projektów są dzisiaj obecni, tu po mojej prawej stronie, proszę więc o oklaski dla nich…

Ponownie dziękuję Państwu za obecność i oddaję głos Pani Magdalenie Bem-Andrzejewskiej, przedstawicielce Departamentu Współpracy Międzynarodowej polskiego ministerstwa, odpowiedzialnej za naszą dwustronną współpracę.

***

Pozwolą Państwo, że przystąpię teraz do dalszej części uroczystości. Chciałbym bowiem wyróżnić dwoje młodych polskich naukowców, których dotychczasowy dorobek naukowy zapowiada dalsze sukcesy.
Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce zorganizowały w tym roku konkurs o nagrodę imienia Marii Skłodowskiej-Curie. W projekt ten włączyły się francuskie firmy EDF, AREVA oraz Air France, których przedstawicieli są dziś z nami, by wręczyć nagrody.

Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych prac doktorskich w zakresie energetyki. W ramach konkursu złożono 14 projektów plakatów. W skład jury weszli : wiceprezes Polskiej Akademii Nauk profesor Marek CHMIELEWSKI, profesor Adam MAJ z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, dziennikarz naukowy doktor Tomasz ROŻEK, przedstawiciel firmy AREVA w Polsce pan Jean-André BARBOSA, dyrektor do spraw badań i rozwoju firmy EDF pan Vincent MORISSET oraz attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej tutejszej ambasady pan Sébastien REYMOND.

Pragnę serdecznie podziękować członkom jury za wyłonienie prac tych dwojga młodych naukowców, którzy zostali poproszeni o wystawienie swych plakatów w pawilonie francuskim podczas Pikniku Naukowego organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik w najbliższą sobotę 31 maja 2014 roku w Warszawie. Bowiem tematem pawilonu francuskiego będą „Różne formy energii na rzecz zrównoważonego świata”.

Pierwszą nagrodę jury przyznało pani doktor Agacie Łamacz za pracę dotyczącą katalitycznego usuwania zanieczyszczeń powstających przy spalaniu gazu wydzielanego podczas gazyfikacji węgla. Pani Agata Łamacz skończyła studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Andrzeja Krztonia, niedawno odznaczonego francuskim orderem Palm Akademickich, przy udziale profesora Géralda Djéga-Mariadassou. Pani Łamacz jest obecnie pracownikiem naukowym w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.
Pani Agato Łamacz, pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne gratulacje i wręczyć nagrodę, na którą składają się dwa bilety lotnicze do Francji i z powrotem oraz kwota tysiąca euro, dzięki której będzie mogła Pani wyjechać na pobyt naukowy do Francji.

Drugą nagrodę przyznano panu doktorowi Mariuszowi Woźniakowi, który studia doktorskie odbył w systemie zwanym co-tutelle, jednocześnie na Politechnice Wrocławskiej (u profesora Janusza Mroczki) i na francuskim Uniwersytecie Aix-Marseille (u profesora Fabrice’a Onofri), przy współfinansowaniu ze strony Ambasady Francji w Polsce. Rozprawa doktorska dotyczyła charakterystyki agregatów nanocząsteczek powstających w reaktorach plazmowych. Pan Mariusz Woźniak jest obecnie asystentem i wykładowcą w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Panie Mariuszu Woźniak, gratuluję Panu i przekazuję nagrodę w postaci biletu lotniczego do Francji i z powrotem oraz kwoty tysiąca euro, co również pozwoli Panu wyjechać na pobyt naukowy do Francji.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim za obecność i proponuję wznieść toast za francusko-polskie sukcesy naukowe.

opublikowano 29/05/2014

Haut de page