Przyjazd do Polski francuskich czołgów Leclerc i żołnierzy

Ambasador Francji Pierre Buhler, w towarzystwie Zastępcy Inspektora wojsk lądowych WP generała Stanisława Olszańskiego oraz attaché Obrony Ambasady Francji pułkownika Rolanda Delawarde’a, gościł 27 kwietnia grupę dziennikarzy na konferencji prasowej. Celem konferencji było zaprezentowanie wyjątkowej operacji podjętej w ramach francusko-polskiej współpracy w dziedzinie obrony, a mianowicie przysłania do Drawska Pomorskiego francuskiego pododdziału, w skład którego wchodzi między innymi 15 czołgów Leclerc, 4 opancerzone wozy bojowe piechoty (typu VBCI), 3 opancerzone pojazdy rozpoznawcze (typu VAB) oraz jeden opancerzony pojazd saperski (typu EBG).

JPEG

JPEG

Oprócz sprzętu, do Polski przyjedzie około trzystu wojskowych z Francji. Przez sześć tygodni będą brać udział u boku oddziałów wojska polskiego w ćwiczeniach na poligonie w Drawsku Pomorskim, których celem jest zdobycie doświadczenia w prowadzeniu wspólnych operacji.

Ambasador podkreślił, że jest to pierwsze pojawienie się czołgów Leclerc na polskiej ziemi i dlatego budzi spore zainteresowanie polskich władz cywilnych i wojskowych, a także mediów. Inne wojska sojusznicze obecne w tym regionie, w szczególności oddziały kanadyjskie i amerykańskie, dołączą od czasu do czasu do ćwiczeń francusko-polskich.

Kontyngent francuski w Drawsku składa się z kilku pododdziałów: szwadronu pancernego liczącego 4 plutony na czołgach Leclerc z 12. Pułku Kirasjerów, sekcji piechoty w pojazdach bojowych VBCI z 16. Batalionu Szaserów z Bitche, sekcji wojsk inżynieryjnych z pojazdem EBG z 13. Pułku Saperów z Valdahon oraz sekcji wsparcia logistycznego. 12. Pułk Kirasjerów na czołgach Leclerc z siedzibą w Orléans (spadkobierca tradycji francuskich kirasjerów, pułkiem kawalerii pancernej wyspecjalizowanym w operacjach bojowych « siłowych »).

Po przemówieniu Ambasadora, który przedstawił dziennikarzom operację w Drawsku Pomorskim (tekst przemówienia), głos zabrał generał Olszański, który w zwięzłych słowach podkreślił wysoką jakość współpracy pomiędzy Francją i Polską w zakresie obronności. Oba te kraje, zarówno w ramach NATO jak i Unii Europejskiej, mają istotny wkład w starania o zapewnienie bezpieczeństwa na naszym kontynencie.

opublikowano 10/09/2015

Haut de page