Przyjȩcie na cześć maturzystów Liceum Francuskiego w Warszawie [fr]

W dniu 27 czerwca 2019 r. Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, gościł w rezydencji tegorocznych maturzystów Liceum Francuskiego w Warszawie, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników administracji szkoły.

JPEG

W tym roku, po raz kolejny, uczniowie tej placówki osiągnęli doskonałe wyniki: 100% uczniów zdało egzamin maturalny. Wyjątkowo dużo absolwentów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem: aż 42 na 51 zdających, czyli 82%. 13 maturzystów uzyskało wyróżnienie „bardzo dobre”, 17 „dobre”, a 12 – „zadowalające”.

JPEG

Ambasador pogratulował maturzystom i przypomniał w swym przemówieniu, że uczęszczanie do Liceum Francuskiego w Warszawie stanowi wspaniały atut, bowiem placówka ta zapewnia prawdziwie europejskie kształcenie, otwarte na świat, w wielokulturowym środowisku.

JPEG

Ambasador podziękował gronu pedagogicznemu i administracji Liceum Francuskiego, członkom Rady Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy powierzyli swe dzieci Liceum Francuskiemu, przekonani o doskonałości francuskiego systemu szkolnego.

Ambasador przypomniał, że 2019 jest rokiem wyjątkowym dla Liceum Francuskiego, które obchodzi swoje stulecie, równolegle z setną rocznicą przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską a Francją. Wspomniał również o projekcie budowy nowej siedziby Liceum Francuskiego, która będzie sprzyjała realizacji celów pedagogicznych, w duchu nowoczesności i innowacji, służąc rozwojowi frankofonii oraz promocji Francji w Polsce.

opublikowano 16/07/2019

Haut de page