"Przesłanie znad Sekwany: Chcemy nowego początku", artykuł Laurent Fabiusa w Gazecie Wyborczej [fr]

"Przesłanie znad Sekwany: Chcemy nowego początku", artykuł w Gazecie Wyborczej

Laurent FABIUS, Francuski Minister Spraw zagranicznych

Bywają między państwami relacje przyjaźni, bywają również – choć rzadziej – więzy szczególnej bliskości pomiędzy narodami. Stosunki między Francją a Polską mają taką właśnie podwójną naturę, ukształtowaną przez wspólną historię.

Od czasów francuskich królowych w Polsce i polskiej we Francji, aż po falę sympatii, jaką we francuskiej opinii publicznej wzbudził związek zawodowy Solidarność, przez Fryderyka Chopina, Marię Skłodowską-Curie i tak wiele innych postaci, nasze wspólne dzieje, to dzieje wielowiekowego braterstwa. Generał de Gaulle słusznie mówił: „Polacy, Francuzi – jak bardzo jesteśmy do siebie podobni!”.

Przyjazne stosunki podtrzymuje wielu Francuzów o polskich korzeniach, którzy pielęgnują tę zażyłość pomiędzy naszymi narodami. Ożywiają je również więzy gospodarcze, przejawiające się stałym zainteresowaniem francuskich inwestorów Polską, która przeżywa okres dynamicznego wzrostu, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury i energetyki, a także współpraca naukowa, kulturalna i więzy międzyludzkie, które chcemy jeszcze bardziej zacieśnić.

Dzisiaj wolą Francji jest uczynić kolejny krok w relacjach z Polską, krajem głęboko europejskim, który zajmuje centralne miejsce w Unii. Sukces polskiej prezydencji w UE w drugim półroczu 2011 r. stanowi początek nowego etapu.

W trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej, w chwili, kiedy państwa i narody Unii muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom, Francja wie, że może liczyć na Polskę będącą w samym sercu Europy. Fakt, że poparcie polskiego społeczeństwa dla projektu europejskiego należy do najwyższych na kontynencie, stanowi doskonałe spoiwo. Polska aspiruje do roli siły napędowej kontynentu, przyszłość powinna zatem umożliwić nam jeszcze ściślejszą współpracę.

Jest bowiem wiele wspólnych cech, które nas do siebie zbliżają: w XXI wieku, jako duże kraje rolnicze, wraz z innymi partnerami w Europie, ponosimy szczególną odpowiedzialność za dostarczanie żywności coraz liczniejszej ludności świata, tym samym gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe naszego kontynentu. Stojąc wobec podobnych wyzwań energetycznych, Polska i Francja dokonały ważnych wyborów, które chcemy dalej realizować. Przekonani, że Unia Europejska powinna wyposażyć się w instrumenty pozwalające podołać jej ambicjom na arenie międzynarodowej, wspieramy wspólnie projekt wzmocnionej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Wreszcie, w obliczu kryzysu zarówno Francuzi, jak i Polacy przywiązują duże znaczenie do wzrostu gospodarczego i solidarności; nie ma bowiem skutecznej dyscypliny budżetowej bez utrzymania polityki wzrostu, nie ma też integracji europejskiej bez solidarności. Chciałbym, byśmy mogli wspólnie działać na rzecz rozwijania tych sektorów gospodarki, które sprzyjać będą przyszłemu wzrostowi, uwzględniając przy tym niezbędną ochronę zasobów naturalnych i dążenie do zrównoważonego rozwoju. To wszystko stanowi wyjątkowe wyzwanie dla prawdziwie nowego początku.

Zapewne może się zdarzyć, że będziemy mieli różne pomysły, co do możliwych rozwiązań. Siła współpracy znaczących partnerów polega jednak na tym, że można się z takim stanem rzeczy pogodzić i poszukiwać w tych różnicach impulsu, który pozwoli iść dalej razem, z korzyścią dla wszystkich. W tym właśnie duchu tworzymy wraz z Niemcami Trójkąt Weimarski, który winniśmy reaktywować. Polska skłonna jest na przykład kierować wzrok, co naturalne, ku sąsiadom ze Wschodu; może jednakże przyczynić się również do wzbogacenia czy wzmocnienia działań UE na południe od Morza Śródziemnego, gdzie powinniśmy zmierzyć sie z ostatnimi głębokimi przemianami. Nasze poglądy uzupełniają się, przyczyniając się umacnianiu roli Unii Europejskiej w świecie.

Nowy prezydent Francji François Hollande i ja sam pragniemy, by relacje między Francją a Polską cechował „nowy początek”. Powinniśmy nasz europejski projekt wznieść na wyższy poziom, tak by odpowiadać wspólnie na wyzwania dotyczące globalizacji, wzrostu gospodarczego i pokojowego współistnienia. Takie jest przesłanie, z jakim przybywam do Warszawy w imieniu francuskiego rządu. Takie jest przesłanie, jakie kieruję z serdeczną przyjaźnią do wszystkich Polaków./.

opublikowano 26/07/2012

Haut de page