Przemównienie z otwarcia konferencji ECO-MIASTO [fr]

Przemównienie z otwarcia konferencji ECO-MIASTO
8 listopada 2017, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt otworzyć tę konferencję, która świadczy o tym, że ECO-MIASTO z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Inicjatywa ta, uruchomiona przez Ambasadę Francji w dwa tysiące trzynastym roku, ma na celu wspieranie transformacji ekologicznej polskich miast. W tym roku nawiązaliśmy współpracę z warszawskim Centrum UNEP-GRID, realizującym program środowiskowy Narodów Zjednoczonych w Polsce, jak i z władzami Warszawy. Ten wspólny wysiłek przyniósł bardzo zadowalające efekty: zgłosiły się aż sześćdziesiąt trzy miasta, gdy w ubiegłym roku było ich dwadzieścia dziewięć.

ECO-MIASTO dowodzi zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz walki ze zmianami klimatu.

Od czasu wejścia w życie paryskiego porozumienia klimatycznego, Francja nie ustaje w wysiłkach „to make our planet great again”. Swe prace właśnie rozpoczęła konferencja COP23 w Bonn. A dwunastego grudnia Francja zorganizuje wspólnie z ONZ i Bankiem Światowym szczyt klimatyczny, aby podtrzymać te ambitne działania i poczynić postępy co do finansowania akcji na rzecz ochrony klimatu. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie konferencja klimatyczna COP24 w przyszłym roku w Katowicach.

ECO-MIASTO dowodzi też ważnej roli miast, które wraz z przemysłem są na pierwszej linii walki o klimat. Podczas moich licznych podróży po Polsce byłem pod dużym wrażeniem wielkiej mobilizacji samorządów. Powód jest oczywisty: dbają one o mieszkańców, którzy chcą lepszych warunków życia. Działa tu rzeczywisty proces oddolny. Jednak nie powinno być tak, że miasta i firmy swoje, a rządy swoje: wszystkie te działania powinny być spójne.

Z tych powodów nasza ambasada od ponad czterech lat zachęca do działań na niwie zrównoważonych strategii miejskich, i to w najróżniejszych obszarach.
Od 2013 roku organizujemy w ramach projektu ECO-MIASTO seminaria z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych obu naszych krajów, podczas których dochodzi do wymiany dobrych praktyk i konkretnych rozwiązań. Cieszy mnie, że zgromadzili się Państwo tak licznie, by uczestniczyć dzisiaj i jutro w wykładach i warsztatach praktycznych.

Na ogłoszony konkurs otwarty dla wszystkich polskich miast zgłosiły się w tym roku 63 miasta. Oznacza to wiele projektów i inicjatyw, w których wyobraźnia i pomysły ich autorów są konkretnym przejawem zapału, aby polskie miejscowości stawały się coraz bardziej zgodne z modelem zrównoważonego miasta. Gratuluję tym miastom! Niezależne jury z udziałem polskich ekspertów różnych instytucji publicznych, dziennikarzy i pracowników naukowych polskich uczelni zebrało się w zeszłym tygodniu, by wskazać te miasta, które najbardziej się wyróżniają w następujących 6 kategoriach: gospodarka wodna, zrównoważona mobilność, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne, dbałość o zieleń miejską i jakość powietrza. Dziękuję serdecznie członkom jury za jakże rzetelną, a przy tym pełną zaangażowania pracę, która pozwoliła wyłonić zwycięzców tego konkursu.

W każdej z tych kategorii nagrodzone zostaną po dwa miasta, jedno mające ponad 100 000 mieszkańców, a drugie poniżej 100 000 mieszkańców.
Dziękuję firmom francuskim, które wspierają nas w ramach społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jak i poprzez wdrażanie i stosowanie innowacyjnych technologii. Firmy te są pełnoprawnymi podmiotami transformacji ekologicznej, zarówno we Francji, jak i w krajach, w których działają. Na naszą wdzięczność zasługują więc firmy partnerskie projektu ECO-MIASTO: Renault Polska, Saur, Saint-Gobain, Suez, grupa EDF – EDF Polska, TIRU oraz DK Energy, a także Engie, które do nas w tym roku dołączyły. Cieszymy się, że możemy współpracować z fundacją Lafarge-Holcim w przeprowadzeniu konkursu edukacyjnego, który w tym roku objął ponad 200 polskich szkół i dotyczył tematyki zrównoważonego rozwoju. Dziś po południu młodym zwycięzcom w tym konkursie również zostaną wręczone nagrody.

Inicjatywa ECO-MIASTO nie cieszyłaby się takim sukcesem, gdyby nie ważny udział polskich partnerów instytucjonalnych. Kieruję słowa podziękowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Krajowej Agencji Poszanowania Energii, które od kilku lat wiernie nas wspierają. Dziękuję też Ministerstwom Środowiska, Rozwoju, Energii, Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

Dziękuję także Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za jego zaangażowanie i wspieranie nas po raz kolejny.

Dziękuję również Związkowi Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich, a także europejskiej sieci URBACT. Nie zapominam o Alliance Française ani o Instytucie Francuskim w Polsce.

Na koniec dziękuję władzom Warszawy za wsparcie dla tej inicjatywy w ramach programu „Partnerstwo dla Klimatu”. Ta współpraca jest dla nas bardzo ważna.
Musimy działać, sprawa jest pilna. Myślę, że wszyscy jesteśmy o tym przekonani. ECO-MIASTO to ukaże po raz kolejny w żywotny i konkretny sposób, a to dzięki wszystkim Państwu.

Dziękuję za uwagę.

opublikowano 10/11/2017

Haut de page