Przemównienie - uroczystość odznaczenia trzech polskich naukowców Palmami Akademickimi (3 kwietnia 2017) [fr]

Panie Rektorze,
Panie i Panowie Profesorowie,
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele,

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Rezydencji Francji.
Spotykamy się by uhonorować trzech wybitnych profesorów za ich wkład w promowanie francuskiej myśli naukowej w Polsce. Zostaną oni dzisiaj odznaczeni Orderem Palm Akademickich.

Palmy Akademickie zostały utworzone dekretem cesarskim w 1808 roku a Order Palm Akademickich został ustanowiony w 1955 roku. Przyznawany jest osobom wyróżniającym się na niwie edukacji, a także tym, które przyczyniają się do upowszechniania kultury francuskiej na świecie.

Zanim przystąpię do wręczenia odznaczeń, zgodnie ze zwyczajem w kilku zdaniach przypomnę dokonania, za które Francja postanowiła te osoby wyróżnić.

Zwracam się do Pana Profesora Pawła Haensela,

Po ukończeniu studiów z zakresu fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczął Pan karierę astronoma i pracownika naukowo-dydaktycznego w Centrum Astronomii Polskiej Akademii Nauk.

Dzięki Pana długoletniej pracy, Polska Akademia Nauk nawiązała z francuskim Centre national de la recherche scientifique współpracę w dziedzinie astrofizyki a Pan jest polskim koordynatorem Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego HECOLS.

Pana zaangażowanie na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej zaowocowało wieloma wspólnymi przedsięwzięciami zrealizowanymi z Paryskim Instytutem Astrofizyki. Przyłączyły się również do nich inne ośrodki naukowo-badawcze, a mianowicie Laboratorium Astrofizyki z Marsylii, Obserwatorium Paryskie i Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych i Kosmologii z Grenoble.

Pragnę przypomnieć, że przywiązuje Pan ogromną wagę do kształcenia młodych naukowców i do mobilności pracowników naukowych. W ramach swoich prac badawczych i działalności dydaktycznej, promuje Pan podwójną kulturę francuską i polską oraz wspólne projekty badawcze w dziedzinie astrofizyki z francuskimi ośrodkami.

Pragniemy dzisiaj wyrazić uznanie dla Pana wkładu we wzmocnienie francusko-polskiej współpracy naukowej.

Paweł Haensel, au nom du au nom du ministre de l’éducation nationale, je vous remets les insignes d’Officier de l’Ordre des Palmes académiques.

Zwracam się Pana Profesora Stanisława Bieleckiego,

Swoją karierę zawodową poświęcił Pan badaniom naukowym i pracy dydaktycznej. Zajął się Pan biochemią, biotechnologią i enzymologią wiążąc się z Politechniką Łódzką, uczelnią, w której był Pan rektorem do ubiegłego roku. Tutaj Pan studiował, tutaj wykłada i prowadzi badania naukowe.

W swojej pracy naukowej łączy Pan biochemię i inżynierię. Dzięki czemu z wyników badań może korzystać ogół społeczeństwa, zwłaszcza z tych z dziedziny medycyny.

Pan również przywiązuje ogromną wagę do kształcenia. Bowiem szkolnictwo wyższe nie jest jednie przeznaczone dla studentów, ale także dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić lub poszerzyć swoją wiedzę. Muszę wspomnieć Pana działania na rzecz wzmocnienia współpracy uniwersyteckiej i naukowej między Francją i Polską.

Pragnę podkreślić, że odegrał Pan kluczową rolę przy utworzeniu czterech programów podwójnych dyplomów francusko-polskich wydawanych przez Politechnikę Łódzką i francuskie uczelnie takie jak Groupe Sup de Co La Rochelle, Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) i Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM Paris Tech). Chcę także przypomnieć wsparcie, jakiego Pan udzielał Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, które jest obecnie jednym z głównych partnerów uniwersyteckich Ambasady Francji w Polsce. Pragnę także wyrazić uznanie dla Pana wkładu w nawiązanie partnerstwa na rzecz badań naukowych i innowacji między Politechniką Łódzką i spółką Airbus Helicopters oraz koncernem motoryzacyjnym PSA.

Stanisław Bielecki, au nom du ministre de l’éducation nationale, je vous remets les insignes de Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques.

Zwracam się do Pana Profesora Michała Masłowskiego,

Urodził się Pan w Warszawie, przez wszystkie lata swojej kariery zawodowej rozwijał Pan a następnie podtrzymywał silne więzy łączące Polskę i Francję.

Ukończył Pan studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj obronił swoją rozprawę doktorską, następnie na Uniwersytecie Paris IV-Sorbonne uzyskał doktorat z literatury za rozprawę „Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego”. Swoją karierę zawodową poświęcił Pan epoce romantyzmu, polskiemu teatrowi romantycznemu, antropologii kulturalnej Europy Środkowej i metafizyce w literaturze współczesnej. Pragnę także wspomnieć, że dokonał Pan przekładu na język francuski wielu utworów polskich poetów współczesnych.

Wykładał Pan między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sorbonie. Jest Pan emerytowanym profesorem literatury polskiej Uniwersytetu Paris-Sorbonne, zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

W 1989 roku, był Pan inicjatorem współpracy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, lubelskim Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Umiejętności z jednej strony i Uniwersytetem Paris-Sorbonne (w ramach interdyscyplinarnego ośrodka badań naukowych) i Uniwersytetem Nancy2 (w ramach grupy badawczej Europy Wschodniej, następnie Ośrodka studiów i badań europejskiej kultury literackiej) z drugiej.

A dzisiaj wyrażamy uznanie dla Pana ogromnego wkładu w zorganizowanie i rozwój współpracy uniwersyteckiej i naukowej w dziedzinie nauk humanistycznych oraz w trwałe wzmocnienie więzi łączących Francję i Polskę.

Michel Maslowski, au nom du ministre de l’éducation nationale, je vous remets les insignes de Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques.

opublikowano 04/04/2017

Haut de page