Przemówienie z okazji wręczenia francuskich odznaczeń (30 września 2013) [fr]

Wręczenie odznaczenia
Oficera Orderu Palm Akademickich pani Barbarze Głowackiej

(Warszawa, 30 września 2013)

Szanowna Pani doktor Barbaro Głowacka,

Studia z zakresu filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim uzupełniła Pani doktoratem przygotowanym we współpracy z Uniwersytetem Paris III. Następnie rozpoczęła Pani pracę jako nauczyciel języka francuskiego w Białymstoku. Pełniła Pani funkcję dyrektora Ośrodka Alliance Française przy tamtejszym uniwersytecie, później przez szesnaście lat kierowała Pani Zakładem Języka Francuskiego w Katedrze Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku, by w końcu poświęcić się całkowicie nauczaniu.
Przez wiele lat była Pani ekspertem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, była Pani odpowiedzialna za dostosowanie polskich egzaminów do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jako uznany dydaktyk, uczestniczy Pani regularnie w licznych międzynarodowych kolokwiach, jest Pani autorką wielu publikacji i podręczników poświęconych nauczaniu i uczeniu się języka francuskiego.

Jest Pani honorową przewodniczącą stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego „Profs Europe”, jest też Pani ważnym partnerem w Białymstoku i w całym regionie, uczestnicząc w realizacji projektów dotyczących promocji języka i kultury francuskiej.

Droga Barbaro Głowacka, kilka lat temu za swoje zasługi została Pani odznaczona orderem Kawalera Orderu Palm Akademickich. Dzisiaj Francja ponownie wyraża swoją wdzięczność dziękując Pani za nieustanne działania na rzecz promocji języka francuskiego, za zaangażowanie pedagoga, za ogromny entuzjazm w przekazywaniu zamiłowania do języka francuskiego. Jako wyraz uznania, Minister Edukacji Narodowej postanowił mianować Panią Oficerem Orderu Palm Akademickich.

Barbara Głowacka, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais officier de l’Ordre des Palmes académiques.

opublikowano 03/10/2013

Haut de page